Næste Årsmøde afholdes fredag d. 6. marts 2020 kl. 14.00.

Årsmødet er lokalafdelingens øverste myndighed.

Årsmødet er din mulighed for åbent at tilkendegive holdninger og meninger.

Ældre Sagen Værløse er en del af landsforeningen Ældre Sagen med i alt 215 lokalafdelinger. Landsforeningens øverste myndighed er delegeretforsamlingen, hvor alle lokalafdelinger er repræsenteret. Her træffes alle overordnede beslutninger om vedtægter, budget kontingent o. lign., som er gældende for alle 215 lokalafdelinger.

Sidst opdateret 02.09.2019