Foredrag og møder

Infomøde for pårørende

Er du pårørende til en syg, der er afhængig af din hjælp?

Tilmeldingsfrist 01.11.2019 kl. 11.00
Tilmeld

Lokalafdeling

Værløse

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

01.11.2019 kl.16.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Tilmelding

conniedalsgaard@privat.dk , eller på tlf. 5135 6278

Mødested

Satellitten, salen i Værløse

Beskrivelse

 I Ældre Sagen har vi fokus på at støtte og styrke pårørende. Ældre Sagen Værløse indbyder derfor til et informationsmøde


Fredag d. 1. november 2019 kl. 16.00 i Satellitten, Værløse bymidte.


 På mødet får du viden om:  • hvordan roller og relationer i familien ændrer sig ved din nærtståendes sygdom

  • hvordan du takler de nye opgaver og udfordringer

  • hvilke konsekvenser det kan have at hjælpe

  • hvor du henvender dig, hvis din nærtstående har brug for hjælp i det daglige

  • hvilke muligheder der er for hjælp og støtte, fx aflastning/afløsning

  • hvordan reglerne er i forhold til folkepension og boligydelse, hvis din nærtstående skal på                          plejehjem, eller du bliver alene

  • hvordan du kan få kontakt til andre pårørende.


Disse og andre spørgsmål vil blive belyst af socialrådgiver Anne-Birgitte Sindahl fra Ældre Sagens Rådgivning.


Alle er velkomne – også selv om du ikke er medlem af Ældre Sagen.


Arrangementet er gratis, men af pladshensyn bedes du tilmelde dig inden den 30. oktober 2019 på Ældre Sagen hjemmeside www.aeldresagen.dk/vaerloese  eller pr. mail til conniedalsgaard@privat.dk , eller på tlf. 5135 6278.