Aarsmoede 2019

Årsmøde i Ældre Sagen Ulfborg-Vemb Formandens beretning

Den 13. marts afholdt Ældre Sagen I Ulfborg-Vemb årsmøde. Der var pænt fremmøde af medlemmer. Niels Kr. Jensen blev valgt som dirigent, derefter aflagde formanden Jørgen Frandsen beretning, hvor han omtalte årets aktiviteter, som omfattede bl.a. Julefrokost, flere møder i Ulfborg Aktiv Center, Spis sammen Danmark arrangement, Udflugt til Samsø, Besøg på WW Retro museet i Ulfborg, Sommerspil i Varde. Han takkede også den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og takkede medlemmerne for god opbakning til arrangementerne.

Derefter aflagde kasseren Inga Bennetsen regnskab for lokalforeningen, det er en del af det samlede regnskab for Ældre Sagen. Hun gennemgik det grundigt, og de viste et underskud, det var på grund af, at man havde vedtaget en anden fordeling af tilskud fra hovedforeningen.

Til bestyrelsen valgtes følgende valgt for en 2 årig periode: Fritz Andersen, Else Susgaard og Hjalmar Nielsen øvrige medlemmer i bestyrelsen er Jørgen Frandsen og Inga Bennetsgaard. Som suppleanter blev valgt Kai Munk og Ejvind Christiansen, de indgår på lige fod i Bestyrelsesarbejdet. Kamma Kirkeby ønskede ikke genvalg. Efterfølgende takkede formanden hende for det store arbejde, hun havde udførte igennem de 18 år som medlem af bestyrelsen og de 7 år som formand, og for hendes mange gode råd, som han havde fået af hende, da han blev formand. Kamma takkede også for sin tid i bestyrelsen, og hun havde været glad for sit samarbejde med Jørgen Frandsen og den øvrige bestyrelse.

På det efterfølgende konstituering møde blev Jørgen Frandsen genvalgt som formand, Fritz Andersen blev næstformand og sekretær, Inga Bennetsen genvalgt som kasserer, Hjalmar Nielsen web-master, lokalredaktør m.m. Else Susgaard blev valgt til social-kontaktperson.

Efter kaffen fortalte Niels Kr. Jensen om sit liv fra barnsben og til han gik af som borgmester. Det var et spændende liv han havde haft.
HN 

Sidst opdateret 02.09.2019