Foredrag og møder

Årsmøde

Årsmøde 2021 er udsat indtil videre. Det vil blive afholdt, når vi får grønt lys til det. Vi håber at det kan blive maj-juni.

Lokalafdeling

Ulfborg-Vemb

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

08.09.2021 kl.14.00-16.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Vestjysk Fritidscenter, Sportsvej 1. Ulfborg

Beskrivelse

 


Dagsorden for årsmøde:  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse (ikke alle lokalbestyrelser er medlem af et koordinationsudvalg)

  3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab.

  4. Orientering om lokalbesyrelsens fremtidig virke (Kan eventuelt taget med under punkt 2.)

  5. Inkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14. dage før mødet.

  6. Valg af lokalbestyrelsemedlemmer for 2 år. På valg er Fritz Andersen, Else Susgaard og Hjalmar Nielsen

  7. Valg af suppleanter for et år. På valg er Kai Munk og Johanne Kristiansen.

  8. Eventult.