Foredrag og møder

Årsmøde

Årsmøde med kaffebord og bagefter vil der blive orientering ved en assurandør fra GF forsikring, der vil blive orienteret om forsikrings-forhold og identitets problemer.

Lokalafdeling

Ulfborg-Vemb

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

11.03.2020 kl.14.00-16.00

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Ulfborg Aktiv Center, Holmegade 35, Ulfborg

Beskrivelse

Dagsorden for Årsmødet onsdag den 11. marts 2020  1. Valg af dirigent  

  2. Beretning om lokalbestyrelseens og koordinationsudvalget virksomhed til godkendelse. 

  3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab

  4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.

  5. Indkomne foreslag som skal være lokalbestyresens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

  6. Valg af 2 lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Jørgen Frandsen og Inga Bennetsen. 

  7. Valg af 2 supplanter for 1 år. Nuværense suppleanter Kai Munk og Ejvind Christiansen 

  8. Eventuelt

    Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Fritz Andersen, Else Susgaard og Hjalmar Nielsen