Problemstilling vedr. bustransport Tønder og Toftlund til Åbenrå sygehus

 

Tønder, den 07.09.20

 

Tønder Kommune

att. Aase Koch

Fagchef for Pleje og Omsorg

 

Problemstilling vedr. bustransport Tønder og Toftlund til Åbenrå sygehus

Idet vi henviser til aftale på Dialogmødet d. 01.09.20, fremsender vi endnu engang skriftlig anmodning om, at busruterne 124, 125 og 116 (tidligere 126) én gang dagligt kører forbi Åbenrå Sygehus.

Den 06.03.20 modtog ÆldreSagen Tønder afslag på vores anmodning fra Afdelingschef Lotte Stensberg med henvisning til, at en omlægning til Akutsygehuset ville betyder en forsinkelse hver vej på 3-4 minutter pr.  tur – en forsinkelse til gene for de øvrige passagerer.

Man erkender i afslaget, at et stop ved Løgumklostervej v. Erik Jessens Vej vil betyde over en kilometers gang til sygehuset  og vedgår i den forbindelse samtidig, at et stop her derfor ikke kan betragtes som en direkte betjening af sygehuset for borgere fra Vesteregnen. I afslaget henvises til muligheden for at skifte til bybussen i Rødekro.

ÆldreSagen Tønder står uforstående over for argumentet for afslaget, idet vi endnu engang påpeger, at rute 112 Sønderborg-Åbenrå samt rute 123 Haderslev-Åbenrå har dagligt stop ved sygehuset, uden det åbenbart medfører gener for de øvrige passagerer.

Henvisningen til at rejsen til sygehuset i Åbenrå blot kan benytte en omstigning til bybus 1 i Rødekro, finder ÆldreSagen Tønder ikke acceptabel, idet vi opfatter det som en urimelig forskelsbehandling af Regionens borgere.

Det må forventes, at de besøgende fra Tønder og Toftlund vil være ældre medborgere, der ikke selv har mulighed for egen transport. En omstigning til bybus i Rødekro vil for denne gruppe medborgere betyde både en besværlig og forlænget transporttid for dem – ikke mindst set i relation til de 3-4 min. en omkørselsvej  vil være til gene for de øvrige passagerer.

ÆldreSagen Tønder forestiller sig naturligvis ikke, at samtlige afgange fra og til de omtalte byer skal stoppe ved Åbenrå Sygehus. En enkelt afgang dagligt til og fra de berørte byer på tidspunkter, der ligger uden for de tidlige og sene  afgange, vil være tilstrækkeligt. ÆldreSagen vil derfor stå uforstående over for endnu et afslag på henstillingen under henvisning til de gener en omlægning vil betyde for de øvrige passagerer – en gene, der ikke står mål ulemperne ved at skulle skifte til bybus i Rødekro, hvor besøgende til sygehuset vil være henvist til vente på bybussen i al slags vejr.

I øvrigt henviser ÆldreSagen Tønder til, at der i valgperioden 2010-2013 blev nedsat et § 17.stk. 4 udvalg, der skulle komme  med et  oplæg vedr. skoletrafik samt andet inden for den kollektive trafik. Det blev i den forbindelse indstillet, at den dag Akut Sygehus Aabenraa var færdigt, burde de nævnte busruter kører forbi Akut Sygehuset, hvilket der var opbakning til i kommunalbestyrelsen i Tønder.

Sydtrafik er et regionalt fælleskommunalt selskab med ansvaret for den offentlige servicetrafik. Trafikselskabet omlægger ikke selv ruterne men kan efter aftale med kommunerne og Regionen varetage opgaver vedr. den  trafik, som kommunerne eller Regionen skal varetage efter anden lovning. Finansieringen sker gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt tilskud fra deltagende kommuner og Regionen.

Da der er etableret fast holdeplads ved sygehuset , som andre ruter benytter, skal der ikke bruges yderligere  økonomi på dette.

Det er derfor vores forventning, at Tønder Kommune vil se velvilligt på en medfinansiering af en omlægning af de berørte busruter og indgå aftale med Sydtrafik herom.

 

På vegne af Koordinationsudvalget

Tønder Kommune

Karen Hansen

Ældrepoltisk kontaktperson

 

Sidst opdateret 02.10.2020