Årsberetning 2018

Bestyrelses beretning

2018 har været et travlt år med mange positive møder lokalt og på landsplan, blandt andet med Tønder kommune, hvor vi blandt andet er blevet enige om. at Ældresagen går ind og prøver at starte demensvenner op i alle 3 lokalforeninger i kommunen. Dette kræver, at vi får fat i personer, som gerne vil være demensvenner, det være sig både mænd og kvinder. Der afholdes temadag om demens den 2. april i Løgumkloster.
Vi er 87 frivillige, men vi kan stadigvæk bruge flere, vi mangler blandt andet en frivillig i Møgeltønder, som kunne tænke sig at udbringe vores blad derude 2 gange om året.
I 2018 fik vi 164 nye medlemmer, så vi er nu 2419 medlemmer, på landsplan er der 849.000 medlemmer
Ser vi tilbage over året, kan vi nævne følgende ting:
Den 17. januar havde vi på Seniorcenteret et foredrag om salmedigteren Hans A. Brorson v/ sognepræst Trine Hauge Nielsen.
Den 22. februar var vi på Beredskabsstyrelsens Tekniske skole i Tinglev, hvor vi fik en spændende tur rundt på skolen og ruinbyen, vi fik en masse at vide om deres opgaver, hvor de blandt andet uddanner ledere og instruktører til offentlige redningsberedskab, herunder politi og sundhedsberedskab.
Der var ca. 10 personer i gruppen, som meldte sig som figuranter til skolens øvelser.
Den 5. marts afholdt vi vores årsmøde på Seniorcenteret med ca. 90 deltagere.
Den 4. april havde vi på Seniorcenteret et foredrag om livet med sygdommen kræft v/ Hanne Thomsen m. flere fra Kræftens bekæmpelse, lokalafdeling Tønder.
Den 25. april havde vi et fælles spisearrangement med Diabetesforeningen her fra Tønder, der var fuldt hus med ca. 80 personer.
Den 9. maj et foredrag om Vadehavsøerne og afvanding af Tønder Marsken v/ museumsinspektør Anne Marie Overgaard på Seniorcenteret.
Den 14. juni havde vi en sommerbustur til Blåvandsfyr og Tirpitz Museum i Blåvand. Det var meningen, at vi skulle have spist vores medbragte madpakker ved fyret, men da det blæste en strid vind fra vest denne dag, valgte vi at tage ud til Tirpitz og spise i stedet for. Det var en rigtig god oplevelse at se museet, som har været et tilløbsstykke siden åbningen.
Den 19. august var der planlagt en tur til Humlemagasinet i Harndrup på Fyn med museum og smuk temahave med mere. Turen blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Jeg vil lige sige, at min kone og undertegnede var der til deres jule-udstilling i december, og vi havde en rigtig god dag derover. Bestemt et sted, der er værd at besøge.
Den 12. september havde vi et foredrag om Frivilligcenter Tønder og Varmestuen i Tønder på Seniorcenteret. En spændende eftermiddag om et stort og værdifuldt arbejde.
Den 10. oktober Suppespisning sammen med Seniorcenteret med 80 deltagere. Det er populært.
Den 7. november, et interessant foredrag om 1. verdenskrigs afslutning v/Jørn Buch, afholdt på Seniorcenteret.
Den 5. december, den store julefrokost på Hohenwarte og først med et besøg i Hannes Butik i Højer, en rigtig god dag med julehygge og dans om juletræet med musik fra Guitar Finn og med mange opfordringer til, at den bliver afholdt igen i 2019.
Derudover har vi i Ældre Sagens koordinationsudvalg for Tønder kommune afholdt 2 Seniorbilistkurser. Kurserne blev afholdt i Toftlund, Løgumkloster og Tønder, lørdag den 7. april med 60 deltagere og lørdag den 8. september med 44 deltagere, hvor Tønder Trafikskole fortalte om alle de nye regler og færdselstavler, man møder på sin vej i trafikken.
I februar 2019 deltog vi igen på Forårsmessen i Tønder med en stand, og hen over året vil vi arbejde på at lave spændende foredrag – suppespisninger – udflugter for vores medlemmer. Hvis I går med en ide om en tur eller et foredrag, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, som så tager det med på et kommende bestyrelsesmøde, hvor vi vil drøfte, om det er muligt at gennemføre forslaget.
Til slut vil jeg takke vores annoncører i forbindelse med vores blad vedr. Ældre Sagen Tønder - Højer og så vil jeg også rette en stor tak til den øvrige bestyrelse og lokalforeningens frivillige for det arbejde, som de lægger i Ældre Sagen Tønder-Højer, dette giver også én selv en stor lyst til at fortsætte arbejdet for den gode sag.
Tak for ordet.
Og så vil jeg overlade ordet til Karen Hansen med tillæg til dagsordenen om Ældrepolitik.

Børge Rossen


Sidst opdateret 02.09.2019