Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Sydthy

Frivilligpolitik
Ældre Sagen er et godt sted at lægge sine kræfter, hvis man har overskud og lyst til at hjælpe i en organisation med velordnede forhold.
Som frivillig bliver du registreret i vores system og vil være dækket af kollektivforsikring,hvis uheldet skulle være ude.

Der er mange områder som dækkes af de p.t 80 frivillige vi har. Der er besøgsvenner, en del der tager sig af motion og sundhed, kontorfrivillig , bisidder, hjælpende hånd, aktiviteter med demente,for blot at nævne nogle af områderne.
Ældre Sagen flytter fokus fra år til år. Har du ideer til områder, hvor vi kan gøre en indsats, hører vi meget gerne fra dig . Ønsker du at blive frivillig , det kan være på mange områder og af forskellige nedennævnte grunde:
Ønske om at være noget for ældre. 
Interesse for ældeområdet.
Ønske om at blive en del af et socialt fællesskab.
Bruge kompetencer indenfor dit fagområde.
Ønske om at gøre noget for ensomheden blandt ældre.
Tid/overskud/at holde sig beskæftiget.
Ældre Sagen er mulighedernes land, hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående.
Vi ved det gælder om at holde os i gang, lænestolen tapper os for kræfter, hvis ikke vi også har perioder hvor vi er aktive.
Vil du melde dig eller vide mere, så ring til Chr. Baun, Tlf: 21424149.

 

Flextur-kørselsordning.
NT-Nordjyllands Trafikselskab – tilbyder
flextur til alle borgere i Region Nordjylland.
Flextur køres fra kantsten til kantsten –
eneste krav er, at startadressen ligger i
Region Nordjylland. Flextur kan benyttes
alle ugens dage fra kl. 6.00-23.00. Vær
opmærksom på, at der er begrænsninger
ifm. kørsel i julen og nytårsaften. Flextur
har også kørsel med vogne, der har lift
eller rampe, og derfor kan medtage kørestole
og andre ganghjælpemidler. Du skal
selv bestille din kørsel, senest to timer før
og tidligst 14 dage inden du skal benytte
ordningen – bestilling hos NT på Tlf:
99341134.
Telefontid daglig mellem kl. 8.00-20.00.
Prisen for at benytte flextur afhænger af
rejselængde og rejsetidspunkt, taksterne
kan ses på NT´s hjemmeside nordjyllandstrafikselskab.
dk/flextaxi/flextur.