En hilsen fra formanden

Os der er medlemmer af Ældre Sagen er med til at styrke Danmarks største social/humanitære forening, og kan glæde os over en flot stigning i medlemstallet, som på landsplan nu er ca. 890 000 og i Sydthy ca. 2150 og antallet af frivillige ulønnede er ca. 22 200 medlemmer, ca. 100 i Sydthy. De mange frivillige gør det muligt at gennemføre kirkevandringer, guidede natur ture, busture, og rabat på rejser, som det fremgår af dette års aktivitets program.

Den flittige brug af vores grill trailer er med til at styrke sammenholdet blandt vore medlemmer, og vi håber at tiden med pølser efter aktiviteterne er med til at modvirke ensomhed, sammen med de andre aktiviteter, så som spis sammen og høstfest, julefrokost m.m. Med indkøbs og besøgsvenner kan vi også glæde os over en stigning, så vi håber at alle der har behov bliver tilgodeset, og synes du at der er overskud og kræfter til at hjælpe til, er du meget velkommen til at melde dig under fanerne og vi sørger for at du bliver registreret.
Vi vil fra bestyrelsen håbe, at du har glæde af at læse og deltage i vore aktiviteter, og gøre brug af vore konsulenter på hovedkontoret, hvis du skulle have ældre politiske problemer du ikke selv kan løse, så kan der være hjælp at få. Husk også hvis du har mulighed for det, at holde dig orienteret på vores hjemmeside lokalt.
Der skal lyde en stor tak til vore annoncører, som gør det muligt at fremstille dette program.
Vel mødt i Ældre Sagen Sydthy i 2020-2021.

Vi skal stadig omgås hinanden med afstand og respekt for smitte risiko.

Nyeste påfund i år er minigolf, som kan spilles hver torsdag kl. 10 ved Agger Havn feriecenter. Krolf er i gang både i Hurup og i Bedsted.

Jeg vil anbefale, at man ser på foreningens hjemmeside og evt. i aktivitets programmet.

Det er også glædeligt, at vi stadig har stor vækst af medlemmer, vi er nu oppe på 2162 medlemmer i Sydthy og det tager vi som udtryk for, at befolkningen har øje for det arbejde, der udføres frivilligt og socialt.

Sidst opdateret 07.12.2020