Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen. Frivillige står klar i Ældre Sagen Solrød

Vågetjeneste
Meld dig til Ældre Sagens Vågetjeneste
Vores vigtigste opgave er at sørge for, at ingen af vore medborgere behøver at dø alene.
Derfor søger vi hele tiden interesserede frivillige, som har lyst til at være en del af vores dygtige team. Har du overskud til at give omsorg og nærvær til en døende?
Har du brug for yderligere oplysninger?
Kontakt:
Hanne Ramstedt, tlf.: 50 65 47 91 Mail: hanne@ramstedt.dk


Tryghedsopkald
Telefonkæden er for de pensionister, der ikke er i daglig forbindelse med familie og venner, og hvor det kan være betryggende at få en daglig kontakt, så man i en eventuel sygdomssituation kan påregne, at der kommer nogen, såfremt der ikke svares på telefonopkaldet.
Kæden startes hver morgen kl. 9.00 ved opkald til første i kæden, der så kontakter den næste i kæden, den sidste ringer til kontaktpersonen, hvorefter telefonkæden sluttes.
Telefonkædens kontaktpersoner:
Henny Larsen , Tlf.: 30 47 94 44      Afløser: Bente Thomas


Bisidder
Frivillige bisiddere er mennesker, man kan støtte sig til, som man kan diskutere med og som har tid til at forklare noget en ekstra gang. En bisidder er en ulønnet frivillig, der har gennemgået et kursus i Ældre Sagen om etik og holdninger, og som har absolut tavshedspligt.
Erling Elberg, tlf. 21 46 16 44 Mail: erlingelberg@mail.tele.dk


Juridiskvejledning
Ældre Sagen i Solrød kan nu tilbyde telefonisk vejledning v/advokat Lotte L. Lillesøe, der til daglig beskæftiger sig med familieret, dvs. reglerne om arv og testamente, bodeling, separation/skilsmisse samt de komplekse regler, der omfatter ugifte/samlevende. 

Hvis man derfor har nogle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte:
Lotte L. Lillesøe på tlf. 50 70 04 80
Hun vil være på telefonen tirsdage mellem kl. 09.00 - 11.00.
Vejledningen er gratis med fuld diskretion.


 Besøgsvenner
Ældre Sagens besøgstjeneste er et tilbud til ældre, som savner et netværk, og som måske har en begrænset mulighed for at komme ud blandt andre.
Man kan føle sig ensom, have behov for én at tale og hygge sig med og måske kan en gåtur lige være sagen.
En besøgsven er en frivillig, der har tid, lyst og overskud til at være der for dig et par timer om ugen eller hvad I bliver enige om. Det bestemmer I helt selv så længe den frivillige ikke påtager sig andres lønnede arbejde.
Kontakt os hvis du vil have besøg eller hvis du måske kunne tænke dig at blive besøgsven.
Eva Nielsen
telefon 20 63 66 15  E-mail: evasolrod@gmail.com
Svend Aage Mathiasen, 
telefon 20 80 47 20 E-mail: aogs.mathiasen@gmail.com


Ældre Sagens IT-Caféer
IT-Caféen i Solrød AFC. Aktivitetslokale 2 på første sal, fredage 09.00 – 11.00.
IT-Caféen i Havdrup-hallen. (den nye hal, første sal), onsdage 13.00 – 15.00. (Gr. covid-19, lukket indtil videre. Vi henviser til Solrød)

IT-Caféerne er bemandet med frivillige IT-kyndige, som tilbyder hjælp til brug af din computer, tablet eller telefon.
Det kan være:
- opsætning af nyt udstyr.
- tekniske problemer (opstartsproblemer, printere, redning af data (backup) ...)
- installering af programmer (antivirus, E-mail, Libre Office, handikapfunktioner, Ccleaner ...)
- undervisning og oplæring (f.eks. windows 10 o.a. versioner, E-mail, Nem ID, lægehuset
  billeder, regneark, handle på nettet ...)
- synkronisering mellem computer, tablet og/eller telefon.
Alt efter princippet:
Det er dig der er i centrum, du bestemmer hvad der skal foregå, og vi vil hjælpe dig så godt som muligt.
Computer-hjælp i hjemmet.
Vi kan, i begrænset omfang, tilbyde at yde hjælp i hjemmet,
ring til Ældre Sagens kontor, onsdage 10-12 på telefon 56 14 80 41