Koordinationsudvalg i Slagelse kommune

KOORDINATIONSUDVALGET I SLAGELSE KOMMUNE

Ældre Sagens koordinationsudvalg i Slagelse kommune består af to medlemmer fra afdelingerne i Slagelse, Korsør og Skælskør, hvoraf den ene skal være et bestyrelsesmedlem fra de respektive afdelingsbestyrelser.

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser i kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse.

Vi taler med en stemme.

Koordinationsudvalget varetager således lokalbestyrelsernes interesser og opgaver over for pressen og de offentlige myndigheder blandt andet i forhold til Kommunen.

 

Koordinationsudvalget i Slagelse Kommune består af følgende kontaktpersoner:

Formand: Annette Jørgensen, Slagelse, tlf: 26 82 09 27 –  annette_j@pc.dk

Næstformand: Henning Jørgen Petersen - henning@petersen. mail.dk

Kasserer: Peder Seibæk – skovlod@hotmail.dk

Sekretær: Peder Seibæk – skovlod@hotmail.dk

Medlem: Sonja Petersson – sonja.peterson@gmail.com

Medlem: ???mangler et medlem fra Skælskør

Medlem: Tove Madsen –  tma4444@hotmail.com

 

Koordinationsudvalget, koordinerer og varetager bl. a. Ældre Sagens kommunalpolitik.

Forstået på den måde at lokalbestyrelserne i varetager medlemsrelaterede aktiviteter, mens koordinationsudvalget varetager politisk relaterede aktiviteter.

Koordinationsudvalgets opgaver:

 • Ældrepolitik – hjemmehjælp og forebyggende hjemmebesøg
 • Sundhedspolitik – forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning
 • Sundhedscentre – hvor skal de ligge, hvad skal de indeholde, aflastningspladser
 • Frivillighedspolitik – samspillet mellem kommunen og de frivillige organisationer
 • Frivilligcentre
 • Befordring – ældre muligheder for at komme rundt i kommunen, telebus mv.
 • Ældre kulturelle muligheder – lokaler til møder, tilskud til aktivitet
 • Ældres bomuligheder – ældreboliger og plejeboliger
 • Synlighed og PR
 • Samarbejde med ældreråd
 • Samarbejde med handicapråd


Sidst opdateret 21.11.2019