2020 - et anderledes år

2020 – et anderledes år

Året startede med en aften i januar, hvor de to rejser, som ældresagen kunne tilbyde i årets løb, blev præsenteret. Aftenen blev et stort tilløbsstykke og endte med, at der blev arrangeret dobbelt op både på en tredages tur til København og en syvdages tur til Kroatien.

I februar afholdtes der, traditionen tro, vinterfest på Bechs Hotel.

I marts kom coronaen til Danmark, hvilket medførte at årsmødet og øvrige arrangementer fremadrettet aflystes inklusivt udflugter og rejser.

8. september lykkedes det at afholde årsmødet med et halvt års forsinkelse. Der var 125 tilmeldte, som efter årsmødet blev underholdt af Muntre Toner fra Tarm.
Resultatet af årsmødet blev følgende:
Henning Willumsgaard gik af som formand og blev afløst af Svend Erik Pedersen
Gunnar Linding gik af som kasserer og blev afløst af Bodil Pedersen. Gunnar fortsætter som 2. næstformand
Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Birgith Sig Jensen

22. september gennemførtes en foredragsaften i Tarm Bowlingcenter med cand. mag. Christian Friis om udvandring til Amerika.

Coronakrisen var på det tidspunkt ved at lysne en smule, troede vi, og nye arrangementer var planlagt til resten af året.
Alt måtte dog aflyses resten af året i takt med, at smittetallene steg, og forsamlingsmulighederne skrumpede ind.

Alligevel tak for året der snart er gået.

Sidst opdateret 16.11.2020