Om Ældre Sagen

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Der gøres opmærksom på at coronasituationen kan påvirke de omtalte arrangmenter i Årshæfte og Det Sker.

Se Årshæfte

Se nyeste Det Sker

Medlemsinformation pr. 31. januar 2021:
Skanderborg: 4.180
Skanderborg Kommune: 9.692
Medlemstal hele landet: 911.568