Demens

Få råd og hjælp ved demens

Demens er ikke en naturlig del af alderdommen, men en sygdom i hjernen.

Demens kan ramme hvor som helst, og den påvirker ikke blot den der er ramt, men i høj grad også de pårørende.

Ved at tale åbent om demens kan der fjernes fordomme og udryddes tabuer om sygdommen. Alle kan hjælpe et menneske med demens, for eksempel i bussen, i toget eller i supermarkedet, og man kan hjælpe et menneske med demens og dennes pårørende ved at holde kontakten til dem vedlige.

Tovholder på demens området for Ældre Sagen i Skagen er Kirsten Schou. Hun hjælper gerne hvis der er spørgsmål eller udfordringer i det hele taget.

Kirsten har telefon 98 44 35 34 og mobilnummer: 24 43 12 34.

Det er også Kirsten Schou man kontakter, hvis man selv gerne vil yde en indsats på demens området.

 

Sidst opdateret 02.09.2019