Skælskør Ældresags Årsmøde - Dagsorden

Årsmøde

Ældre Sagens lokalbestyrelse i Skælskør afholder årsmøde den 17. september 2020 kl. 19.00 på Skælskør Bibliotek,

Vestergade 4, Skælskør.

Dagsorden jf. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalbestyrelsens/ koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse.
  3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
  4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
  5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.
  6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
  7. Valg af suppleanter for to år.
  8. Eventuelt v/dirigenten

Efter årsmødet vil Foreningskonsulent Bente Petersen komme med et kort indlæg omkring Ældre Sagens arbejde.

 

Sidst opdateret 29.07.2020