Bisidder

Du kan få en bisidder med dig

Du kan få en frivillig bisidder med til alle vigtige samtaler med bank, advokat, læge eller kommunen.

Hvad var det lige der blev sagt eller aftalt?

En bisidder er gratis, og 4 ører hører bedre end 2.

Bente Noesgaard, 61 33 48 90, bentenoesgaard@gmail.com Træffes på kontoret i medborgerhuset 1. mandag i måneden.

Sidst opdateret 02.09.2019