Den kollektive trafik

Læserbrev fra de 4 lokalafdelinger i Silkeborg kommune

Læserbrev i  Midtjyllands avis 21. sept. 2018

- om besparelser på den kollektive trafik.

Busser, store besparelser på den kollektive trafik kan få mange konsekvenser rundt om i Silkeborg Kommune, både når det gælder byudvikling og for hverdagslivet for mange borgere.

Ældre Sagen er især optaget af, hvordan nedskæringerne påvirker de ældre borger.

Det kan være noget, der forringer den enkeltes mulighed for at handle ind, komme til lægen eller opretholde kontakten til venner og familie.Derfor vil vi opfordrer udvalget for plan-, miljø og trafik til at sikre, at der regnes på nedskæringernes konsekvenser for de ældre inden rutenedlæggelser gennemføres.

Efterskrift - udvalgsformand for plan- miljø og trafik Hans Okholm (SF) har svaret Ældre Sagen og peger på,

”at der ikke er tvivl om at der kommer til at ske ændringer i den kollektive trafik, med den beslutning som regionen siger de vil træffe.

Og når beslutningen er truffet, er Silkeborg Kommune nødt til at se på hele den fremtidige kollektive trafik. Og i vil blive orienteret og involveret i den proces.

Jeg forventer det starter op her i oktober november måned.”

 

 

Sidst opdateret 02.09.2019