Tale ved demonstration 7. oktober

Tak for invitationen til at tale ved jeres demonstration i dag.

I dag er jeg her ikke som politiker, jeg er gået på pension - men jeg er som repræsentant for initiativgruppen for udvikling af Regionshospital Silkeborg, en gruppe der i mere end 10 år har kæmpet jeres sag.

Vi har bl.a. kæmpet for akutlægebilen, en stærk intensivafdeling, en døgndækket akutklinik, og modtagelse af visiterede medicinske patienter.

Vi er den kritiske vagthund, men også en konstruktiv samarbejdspartner.

Og vi fortsætter lige så længe der er brug for os!

Min anden kasket er som formand for Ældresagen. Vores medlemmer har udpræget brug for hospitalets nærhed, og er man kronisk patient er det ikke én men mange gange hospitalets tilbud har stor betydning.

Det har samarbejdet mellem kommunen og hospitalet også, bl.a. om fleksible indlæggelser. Der er igen vist nye veje til gavn for patienterne.

Hospitalet har også betydning for børnefamilierne, hvis ens barn skal på akutklinikken.  Vi skal ikke tvinges til at køre udenbys, hvis vi kan behandles i Silkeborg.

Så både unge og ældre, byen og hospitalet har en fælles sag at stå sammen om.

Baggrunden for at mødes i dag, ja hvor ville det have været herligt, hvis alle der er her i dag var samlet for at fejre den succes vores lokale hospital er. Bedste danske mindre hospital foreløbig for 6. gang.

Anledningen i dag er derimod nye sparekrav, Sparekrav jeg er bekymret for, og bekymret over at det fra regionens side fremstilles uden fokus på hospitalets særlige opgaver. Besparelsen ser ud til nærmest at blive opfattet som en bagatel.

Silkeborg fik opgaven som udviklingshospital, så følg det op økonomisk. Man kan heller ikke fortsætte med bygninger der trænger så hårdt til renovering og udbygning.  Gør noget ved det.

Værst ser det ud med sparekrav på det ambulante område og intensivafdelingen – det hospital der er gået forrest, bære en voldsom besparelse. Og det betyder noget for patienterne. Det er ikke kun ”såkaldte” overflødige kontroller, det er selve udredningen og igangsætning af behandling der rammes.

Og lukker man en seng på Intensiv, får det betydning for Center for Planlagt kirurgi, og de medicinske patienter der indlægges.  – Det er sagt lige ud, dårligt købmandskab, for regionen vil tabe penge på patienter fra andre regioner, eller blive nødt til at henvise patienter til privathospitaler. Det kan da ikke passe. HØRER I OS I VIBORG!

 Jeg må på de kronisk syges og ældre borgeres vegne sige – det her er ikke godt nok.

I dag har jeg en efterlysning – hvor er Regionsrådet. Efter snart to år i den nye valgperiode har vi intet som i INTET set til regionsrådsformand Anders Kühnau, eller de andre regionsrådsmedlemmer.

Det er ganske enkelt sølle – mød os – drøft jeres planer med os borgere.

I morgen er der politiske forhandlinger om de næste års budgetter.

Det er i morgen I kan fjerne usikkerhed.

Det er i morgen i kan skrive en god historie.

Hører I os i Viborg! Hører I os i Viborg!

Og til personalet skal der lyde en stor tak for dagens aktion, og for jeres daglige arbejde, I gør en forskel for mange patienter.

Også en tak fordi I tager bladet fra munden. Viser hvad I kan, og viser offentligheden hvor det er svært.

Bliv ved med det, og overlad det ikke til enkelte overlæger eller kollegaer. Jeres samlede styrke og faglighed skal kunne ses og høres.

Silkeborgenserne står bag jer.  Tak for ordet.

Bente Nielsen

Formand Ældre Sagen, Silkeborg

og medlem af Initiativgruppen til udvikling af Regionshospital Silkeborg.

 

Sidst opdateret 31.03.2020