Læs mere om fremtidsfuldmagten

Et emne på temadagen 18. september 2018

Fremtidsfuldmagt

 • En fremtidsfuldmagt ophører automatisk hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden.

  Fuldmagten ophører også, hvis du kommer under værgemål.

  Det gælder dog ikke, hvis værgemålet drejer sig om noget, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten.

   

 • Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis fremtidsfuldmægtigen:

  ikke længere ønsker at være din fremtidsfuldmægtig,

  kommer under værgemål,

  eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.

   

 • Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke,

  hvis der er udpeget andre fremtidsfuldmægtige, der fortsat kan varetage opgaven,

  eller hvis du har udpeget subsidiære fuldmægtige, som skal træde ind i sådanne situationer. 

   

 • Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist,

       Hvis der opstår tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner til at være din repræsentant.
       
       I disse tilfælde kan Familieretshuset vælge at indlede en sag om værgemål, hvis       Familieretshuset af hensyn til dig vurderer, at det er nødvendigt.

Du kan finde mere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt

 

Du kan få yderligere vejledning/hjælp hos vores seniorvejleder Bente Noesgaard, 61 33 48 90.

 

Sidst opdateret 02.09.2019