Foredrag med Overlæge Ulrich Fredberg

En fyldt sal hørte Ulrich Fredberg fortælle om Regionshospital Silkeborg

Vi mødte en engageret overlæge der fortalte om sin arbejdsplads, om den enorme omstilling de har lavet. Og om det store behov der er for anlægskroner fra regionen.

Regionshospitalets tilbud er et godt tilbud til mange typer patienter ikke bare fra Silkeborg men fra hele landet.  

Den ældre medicinske patient har fået langt bedre tilbud, der er udbygget af et godt samarbejde med Silkeborg kommune.

Det er ikke alene på diagnostisk center der er sket fremskidt.

Det er der også på Center for planlagt kirurgi, for  patienter med dårlig hofte eller knæ.  

Det er mere end velfortjent at de 6 år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste mindre hospital.

De gør det ikke kun godt, de gør det også økonomisk godt, fordi man udfordrer og udbygger samarbejdet på tværs. Og mellem hospital og kommune når man udskrives.  

Det burde resten af regionens hospitaler lære noget af. Og nu hvor der drøftes ny sundhedsreform, er det nemt at sige

”de kan bare gøre som i Silkeborg”.

Hospitalet har én særlig stor udfordring, som der må findes en løsning på, og det er anlægskroner så 4-sengs stuer forsvinder, og det fysiske forfald der er på bygningerne på ”Bakken” stoppes.

Det kan ikke passe, at det er det eneste hospital der ikke er lavet en anlægsplan for.

Med de velfortjente klapsalver dagen bød på, er det nemt at konkludere:

”Stor ros til Regionshospital Silkeborg, som vi i Ældre Sagen i Silkeborg kommune bakker op omkring.”

Bente Nielsen, Næstformand

Ældre Sagen

Silkeborg.

Sidst opdateret 08.11.2019