Et velbesøgt borgermøde

Ældre Sagens fire afdelinger i Silkeborg kommune og Initiativgruppen til udvikling af Regionshospital Silkeborg stod bag dagens møde om regeringens sundhedsreform.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og folketingsmedlem Thomas Jensen (S) var dagens veloplagte gæster.

Et velbesøgt møde med den veloplagte mødeleder Hans Krabbe chefredaktør Midtjyllands Avis.

Den store sal på Medborgerhuset var fyldt med interesserede og spørgelystne deltagere. Det var et informationsmøde, meen en snært af valgkamp kom da også frem. Ikke så underligt, for hele Danmark sidder jo dybest set bare og venter på at statsministeren trykker på valgknappen.

Jeg sluttede mødet af, hvor jeg brugte lejligheden til at ridse Ældre Sagens kommentarer op.

”Så er vores debatmøde færdigt. Tak til sundhedsministeren og Thomas Jensen, fordi I tog imod invitationen.

Jeres svar viste, at der er mere end én tilgang til fremtidens sundhedspolitik. Men det er jo også en del af vores demokrati, at vi kan drøfte og dyste, så hver især kan træffe sit valg.

Ældre Sagen har også løbende kommenteret og givet sine bud på en sundhedspolitik der gavner patienter, pårørende og det personale som vi alle er så afhængige af.

Jeg kan blot nævne:

Samarbejde på tværs mellem kommune og hospital. Her er vi i Silkeborg godt hjulpet. Og det vil vi så nødigt miste. Derfor kaldte vi også på jer, for at være i rettidig omhu.

Økonomien skal være på plads, før en opgave flyttes

Medicinske sengepladser må ikke nedlægges før overbelægning er væk, og kommuner er klar til at modtage patienten

Befordring og ledsagelse skal ses som en den af behandlingen.

Klare og bindende retningslinjer for den kommunale sundhedsindsats, inden opgaver flyttes fra sygehus til kommune.

Vores møde i dag skal også ses som rettidig omhu fra begge arrangørers side. Også selv om der kun er tale om et udspil.

Og jeg vil love jer, at vi vil følge udviklingen sammen med vores borgere i Silkeborg kommune.”

Med disse ord – endnu en gang tak til vores ordstyrer og oplægsholdere, og ikke mindst til alle jer der er mødt frem.

Læs artiklen i Midtjyllands Avis 21. marts.

Bente Nielsen

Formand Ældre Sagen Silkeborg

 

Sidst opdateret 08.11.2019