Andet

Samværscafe

Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg sammen med Ældre Sagens frivillige. Inger Rasmussen, 50 90 58 32.

Lokalafdeling

Silkeborg

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Der betales for maden.

Pris ikke medlemmer

Der betales for maden.

Hvornår

3. onsdag i måneden
kl. 17.00 - 19.00
Der er ingen tilmelding, man betaler for maden.

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Mariehøj Sognehus, Almindsøvej 6.