Vaagetjenesten

Der tilbydes støtte og aflastning til pårørende, der passer en døende

Vi kan give medmenneskelig omsorg, ro, og tryghed.  Ingen skal dø alene

Visitation sker via læge eller sygeplejerske.

Sidst opdateret 01.11.2019