Lokal indflydelse

Lokal indflydelse

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles. Ældre Sagen Roskilde markere sine holdninger, og de ældres sag bliver fremført over for såvel myndighederne som for Roskilde Ældreråd (hvor vores næstformand, Fleming Friis Larsen også beklæder næstformandposten) og for offentligheden i form af den lokale presse.
 
Det er vor Ældrepolitiske Arbejdsgruppe (ÆPAG), der fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre, og som arbejder for Landsforeningen Ældre Sagens overordnede mål:
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

Sidst opdateret 19.12.2020