Om os

Ældre Sagens kontor i Roskilde
Allehelgensgade 23 A, Roskilde * Tlf. 4635 3090

Åbent mandag til fredag Kl. 10-12
Se yderlige kontaktoplysninger, lukkedage m.m. nederst på denne side.

 --------- ooOOoo ------------

BUSAFGANGE
Vore busture udgår som hovedregel fra Roskildehallerne på Møllehusvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder og stoppested for bybus-linie 201A.
Enkelte undtagelser kan forekomme, men de vil være nævnt i turbeskrivelsen punktet
TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER på hjemmesidens forside samt i både Lokalprogrammet og i Det Sker.  

--------- ooOOoo ------------

BILLETSALG
Køb af billetter til ture og andre arrangementer kan - foruden på kontoret - i de fleste tilfælde også ske via denne hjemmeside.
Klik på TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER på hjemmesidens forside, find det pågældende arrangement, klik på den røde tekst for yderligere oplysninger og for at se, hvornår salget begynder.
Billetsalget begynder på samtidigt på kontoret og på hjemmesiden, hvor teksten "Tilmelding starter d. ...." erstattes med den røde "knap" TILMELD. Følg derefter anvisningerne på skærmen. 
Der kræves medlemskab af Ældre Sagen, og der kan købes to billetter ad gangen.
Husk at have medlemsnummer, og fødselsdato parat for hver deltager, du vil købe billet til, og hav desuden din email-adresse, telefonnummer og Dankort ved hånden.  

--------- ooOOoo ------------

MEDLEMSTAL
Landsforeningen Ældre Sagens medlemstal pr. 1. oktober 2020 er 916.000 personer eller 16% af landet befolkning !
I Roskilde lokalafdeling har vi i juni 2020 optaget medlem nr. 10.000 eller 19% af byens indbyggere ! *********************************************************************************************************

Ældre Sagens kontor i Roskilde

Allehelgensgade 23 A, Roskilde * Tlf. 4635 3090
Mandag til fredag Kl. 10-12
Lukket lørdage, søndage og helligdage samt i ferieperioder (se nedenfor)
E-mailadresse: aeldresagen.roskilde@mail.dk
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/roskilde
Velkommen til at aflægge besøg på kontoret,
der er bemandet med frivillige, som gerne viser rundt i lokalerne,
og som står til rådighed med information om Ældre Sagens mange aktiviteter som f.eks.:

* Udflugter og arrangementer.
* Besøgsven.
* Tryghedsopkald.
* Aflastning for pårørende til demente.
* Personlig vejledning.
* Bisidder.
* Spiseven.
* Sorgcafé.
* Søndagscafé.

* Dameværelset & Herreværelset.
* Café Smil Roskilde.
* IT-Café.
* IT-Minikurser.
* Teknisk hjælp med computeren (PC-doktor).

Velkommen - der altid er kaffe på kanden 

----------ooOOoo----------

 Kontoret er lukket som følger (de anførte datoer inkl.):
Mandag den 29. marts - Mandag den 5. april 2021 (Påskeferie)
Fredag den 30. april 2021 (Store Bededag)
Torsdag den 13. maj - Fredag den 14. maj 2021 (Kr. Himmelfartsferie)
Mandag den 24. maj 2021 (2. Pinsedag)
Mandag den 14. juni - Fredag den 30. juli 2021 (Sommerferie)
Alle lørdage og søndage.

--------- ooOOoo ------------

DENNE HJEMMESIDE
Formålet med hjemmesiden er at give vore medlemmer
og andre interesserede
et bedre overblik over lokalafdelingens tilbud og aktiviteter.

Vi foretager løbende forbedringer og andre ændringer, så kig med mellemrum forbi og se, hvad der er sket siden sidst.

Under forsidepunktet
"SENESTE NYT"
finder man de aller nyeste informationer - f.eks. om aktiviteter,
der ikke har kunnet nå at komme med i Lokalprogrammet eller i "Det Sker"
samt andre nyttige oplysninger af forskellig art.

Under forsidepunktet
"TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER"
finder man omtale af  vore aktiviteter, og desuden kan man der foretage både tilmelding og betaling.

God fornøjelse på hjemmesiden!

Ris eller ros bedes rettet til webmasteren:
 molin@post5.tele.dk

Sidst opdateret 15.01.2021