2020 Årsmøde

Årsmøde 2020 blev afholdt lige inden Danmark lukkede ned.

Beretning til årsmødet den 11. marts 2020
Mødet afvikledes i Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Velkommen til jer alle. Vi er glade for, at så mange er kommet til årsmødet. I repræsenterer ca. 4 procent af medlemmerne i vores afdeling. Sidst jeg så medlemstallet var det på 4212 medlemmer. Det er mange, rigtig mange. Det er svært at vide om vi gør alle tilfredse, men noget kunne tyde på, at tilfredsheden er rimelig stor, da medlemstallet stadig stiger og gentegningsprocenten er meget høj når medlemskortet skal fornyes.
Der kan være flere grunde til tilfredsheden: De mange rabatter, husk at bruge dem, medlemsbladet, jeg synes at det er godt blad, den rådgivning man kan få gratis hos Ældre Sagen om økonomi, sundhed sociale og juridiske forhold, ring til dem. Der er 138 ansatte i sekretariatet og de skal have noget at lave. Men jeg håber mest, at tilfredsheden lokalt skyldes de ting, vi laver her, lige fra besøgsvenner til biografforestillinger.

Bestyrelsen og formanden/forkvinden for alle udvalgene mødes to gange om året, hvor alle udvalgene fortæller om årets gang og de aktiviteter, der er gang i. Og hver gang jeg hører denne gennemgang, bliver jeg benovet over aktivitetsniveauet.
I får nu et kort resume af, hvad der er lavet i de enkelte udvalg i sidste sæson. Rækkefølgen er helt tilfældigt.

Bisidder: De havde sidste år 49 konsultationer, spændende fra utilfredshed med en fodspecialist til spørgsmål om gældssanering. Husk, at en bisidder ikke er en rådgiver under mødet, men ’en som sidder med, og som man bagefter kan diskutere tingene med.

Aflastning: Der er 6 frivillige som tager ud i hjemmene og aflaster partneren/ægtefællen, hvis vedkommende har brug for en pause i dagligdagen.

Besøgsvenner: Vi har 13 besøgsvenner, og det kører stille og roligt. Vi har på det seneste fået henvendelse fra hjemmesygeplejerske om et behov for besøgsvenner i de mindre samfund.

Arrangementer i medborgerhuset:
Sangcafe: En meget stor succes. Der kommer flere og flere for hver gang. Der er 3 arrangementer om efteråret og 3 i foråret.

5 gange i løbet af sæsonen inviterer ÆS og Medborgerhuset til suppecafe. Suppe caféen i december blev dog lavet om til en julefrokost. Der er pæn tilslutning til arrangementerne. Mellem 25 og 55 deltagere. Julefrokosten slog dog alt. Der kom 100 til frokosten

Som noget nyt har vi sammen ned andre interesseorganisationer lavet nogle arrangementer. Først sammen med høreforeningen, så med gigtforeningen, som dog blev aflyst, i januar med sklerose foreningen og den 21. april et med synsforeningen. Alle med et godt resultat.

Cykelmotion: hver onsdag formiddag triller 20 – 25 cyklister, i gule veste, af sted på en ca. 25 km lang cykeltur. Indtil videre er alle kommet hjem i godt humør. Måske fordi de altid har lægen med: DR. Nielsen.

Krolf: Dette mærkelige spil spilles hver mandag og onsdag eftermiddag på plænen ved Plejehjemmet, Fjordparken året rundt uanset vejret. Det er en mellemting mellem kroket og golf. Det eneste der generer dem er hundenes efterladenskaber, og det kan jeg godt forstå.

Petanque: Stor og stabil tilslutning, 57 medlemmer. De spiller bag ROFI centeret, men de deltager også i turneringer og de vinder turneringer. De spiller også 2 gange om ugen, året rundt.

Vandgymnastik mænd: Der er rigtig god gang i vandgymnastikken. Der er tilmeldt 38 mænd, og der kommer ca 30 hver gang, og mon så ikke at bassinet er fyldt.

Vandgymnastik kvinder: Som noget nyt er der to hold kvinder til vandgymnastik, og der er 43 på hold 1 og 27 på det nye hold. Der er altså over 100 tilmeldte til vandgymnastik. Det er da imponerende.

Telefonkæde: Hver morgen er der tre, som ringer som på skift, ringer til 8 forskellige og siger godmorgen. Det er måske en lille ting, men jeg tror, at det er af stor betydning. Det er nok til enlige og måske også ensomme.

Seniordans. Hver fredag eftermiddag danses der på livet løs i aulaen på Ringkøbing Skole. Tilslutningen er god, men der er plads til flere og især mænd vil være sikker på, at få en dansepartner af det andet køn

IT – kurser: Der er 8 forskellige IT kurser, så der er en mulighed for alle for at lære nyt. Nogle af kurserne er meget populære, især streaming. Hvis man mestrer det, kan man se TV programmerne, når det passer ’en bedst. Der afholdes også kurser i facebook, Messinger og i brugen af smartphone. Vores generation er efterhånden blevet så dygtige til IT, at der ikke længere er behov for de grundlæggende kurser i IT. Derudover er der åben datastue hver anden mandag, i de lige uger. Her kan man komme og få hjælp til pc problemer, som man ikke selv kan klare.

En hjælpende hånd: Der har været rigtig god brug af vores Handymand. 60 gange var han i aktion sidste år. Men husk, hvis I ringer efter ham, at det kun er til små reparationer, og at han har ret til at sige nej, og at det må en håndværker klare.

Bridge: Der er 47 tilmeldte til bridge, og de spiller hver tirsdag i aktivitetscenteret, men det går ikke, at alle kommer på ’en gang, for antallet af deltagere skal være delelig med 4.

Biograf: En ubetinget succes. Sidste sæson var der i gennemsnit 130 til hver film, der kan være ca 100 i salen. Så en del film er blevet vist i begge sale og nogle er spillet to gange. Publikum til forestillingerne er ikke kun lokale. Der kommer en del udenbys, men de er også meget velkomne.

Læringsvenner: En del af vore medlemmer er begyndt i folkeskolen igen. De er blevet læringsvenner. Lærerne udpeger de elever, som har brug for en læringsven. Så øver man det, man sammen med læreren, er blevet enige om. Det kan være læsning, sproget, hvis eleven er udlænding. Det kan også være, at man bare skal snakke eller gå en tur med eleven, fordi denne har brug for kontakt. Hvis man vil være læringsven laver man en aftale for 8 uger, hvor man kommer 1 gang om ugen på skolen. Lige nu er det Lem Skole og Alkjærskolen. Man er selvfølgelig ikke mere bundet af det en at man kan melde afbud, hvis man er forhindret.

Torsdagsmøderne: Vi har lige afslutte vore torsdagsmøder. Der har i gennemsnit været knap 200 deltagere til møderne. Så det er en så stor deltagelse, at den bliver svært at leve op til, til næste år. Vi går meget snart i gang med at tilrettelægge den nye sæson. Så hvis nogen har en god ide til en foredragsholder hører vi det meget gerne.

Danmark Spiser Sammen strækker sig over hele året med to nedslag i uge 17 og uge 45. Det hele startede i 2016 med folkebevægelsen mod ensomhed. Formålet er at få os alle til at kigge op og række ud. Og at få de mange initiativer til at vokse og sprede sig. Så man som enkeltperson bliver hjulpet på vej til at række ud og invitere naboen, den fremmede, forældregruppen eller fodboldklubben til en øl, en kop kaffe, en pizza eller måske en middag. Vi inviterede i uge 45 i 2019 til spis sammen i Aktivitetshuset, og det var så mange tilmeldte, at vi måtte sige nej til nogle. Vi inviterer igen i uge 17 og så må vi håbe, at alle der ønsker at være med, kan være der.

I 2019 var vi også på nogle ture. Vi havde en tur til Thyborøn med bus og tog fra Vemb. Der var omkring 70 med på turen. Og alle havde en rigtig god tur.
I september var der to ture til Mallorca, hver af en uges varighed. Det er Bravo Tours som står for selve arrangementet og det fungerer bare. Der var omkring 70 med på turene.

Kommunikation: De tilbud vi har, skal I gerne have kendskab til. Vi gør det på forskellig måde: Vores årlige blad, annoncer, Det Sker, nyhedsbrevet og hjemmesiden. Om det er godt nok må I vurdere. Andre afdelinger af ÆS er gået over til kun at kommunikere rent digitalt, men vi har besluttet foreløbig, at fortsætte med vores blad og annoncer, selvom det er tidskrævende og dyrt. Vi bruger mange penge på annoncer og trykning og uddeling af vores blad. Vi vil bestræbe os på at bruge det digitale mere. Vores hjemmeside er i top og altid ajourført, og der kan hurtigt udsendes et nyhedsbrev og så er det næsten gratis. Det eneste der kræves er at I ser det og læser det, og for at I kan det skal I modtage Nyhedsbrevet. Brevet bliver i dag sendt ud til ca. 800 adresser, men det tal må gerne vokse, så sig til andre medlemmer af ÆS, at de skal tilmelde sig nyhedsbrevet. Det gøres nederst på vores hjemmeside.

Koordinationsudvalget: Sammen med ÆS i Videbæk og i Skjern Tarm, holder vi omkring 4 møder om året. ’En eller to af gangene er Ældrerådet også med. Dette gør vi for at orientere hinanden om, hvad der sker de andre steder og om hvad der rører sig rent kommunalt på ældreområdet. Vi har også haft et super godt møde med socialudvalgsformanden, Lennart Quist, hvor han redegjorde for de kommunale besparelser.
Men hvad der især har optaget os er, hvad der sker på sundhedsområdet. I det gamle Ringkøbing Amt havde vi 5 sygehuse. Om kort tid har vi et, som oven i købet skal dække et endnu større område. Indlæggelsestiden på de nye supersygehuse bliver kortere og kortere, og så kan man jo få brug for pleje i nærområdet. For i mange tilfælde, bliver man ikke færdigbehandlet på hospitalet.

Kommunen er på vej med et udspil til hvor akutpladserne, og hvor aflastningspladserne skal være her i kommunen.
Akutpladser er, når man bliver udskrevet fra sygehuset og ikke er færdigbehandlet, men stadig har brug for pleje og er medicineret.
Aflastningspladser. Hvor man kommer hjemmefra og der er behov for en periode hvor plejen er større end, hjemmeplejen måske kan klare i hjemmet.

Vores opfattelse er, at akutpladserne skal være, hvor ekspertisen er størst. Akutpladser stiller store krav til sygeplejersker og en tæt forbindelse til læger. Derfor er det oplagt, at akutpladserne skal være samlet et sted i kommunen, og lige nu er akutpladserne på plejehjemmet i Fjordparken her i Ringkøbing, hvor der nu er 14 værelser med det udstyr. Vi, ÆS i Ringkøbing Holmsland håber, at pladserne bliver her.
Hvor aflastningspladserne skal være, er mere i spil. Oplægget fra forvaltningen var, at de skulle være spredt ud over hele kommunen. Men personalet ønsker, at de skal være samlet et sted af hensyn til fagligheden. Så der står den nu.

Ældre Sagen er en stor organisation med stor indflydelse, men uden de frivilliges arbejdsindsats, var der ingen ÆS. Uden de mange frivillige hænder, ingen motionshold, ingen IT kurser, ingen spisearrangementer og meget, meget mere. Derfor en kæmpe stor tak til alle vore frivillige – vi har ca 75. Og vi kan hele tiden bruge flere.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. I får ting til at ske, tager nogle initiativer og får dem ført ud i livet. Tak for samarbejdet.

Jeg vil slutte med ældre Sagens motto: Vi skal alle have et godt liv hele livet.

Sidst opdateret 06.04.2020