2018 Årsmøde

Referat og fotos fra årsmøde 2018

Beretning til årsmødet onsdag den 14. marts 2018 på Fjordparkens Aktivitetscenter, Holmelunden 10 Ringkøbing.


Gad vide hvor længe vi kan starte vort årsmøde i ÆS Ringkøbing Holmsland med at fortælle om fremgang i medlemstallet. Her pr. 1. januar havde vi 3940 medlemmer i vores lokale forening. Vi mangler så kun 40 nye medlemmer i at runde de 4000. Vi har her pr 6. feb. fået 29 nye, så de bliver forhåbentlig i år vi runder de 4000. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi i den anledning vil give vedkommende person en buket blomster.
Ældre Sagen på landsplan gør en stor indsats for at komme ensomheden til livs. I vor lokale afdeling er vi med på vognen. Vi har 2 gange om året det der hedder Danmark Spiser Sammen-middage, hvor vi inviterer alle ældre til at komme på Holmelunden fra kl. 11.00 til 14.30 hvor vi først har lidt underholdning. Så spiser vi 2 retter mad og vi slutter af med underholdningeller et lille foredrag. Næste arrangement har vi her på stedet den 24. april, og I er meget velkommen til at være med og tag endelig en med, som I kender, der måske sidder meget alene.
Ældre Sagen har også i 2017 haft store mærkesager bl. a. pårørende, demens og bedre bemanding i ældreplejen. Derudover har ÆS arbejdet med at påvirke den politiske dagsorden og få ændret lovgivningen bl. a. med hensyn til at få pårørende ind i serviceloven, ændrede kørekortregler og forslag til en pensionsreform.
2017 var kommunevalgår, og i mange af landets 98 kommuner har lokalafdelinger og koordinationsudvalg afholdt ældrepolitiske borgermøder. Her i kommunen var vi også med, men det kommer Bent ind på i beretningen fra koordinationsudvalget.
Ældre Sagen har nu flere end 800.000 medlemmer, og en skare på over 19.000 frivillige.
I vores lokale afdeling har vi pr. 1. marts 75 frivillige.
Det sidste nye vi skulle bruge frivillige til, er Læringsvenner Vi fik en henvendelse fra Lem skole sidste sommer, om vi kunne finde frivillige til at blive læringsvenner på skolen. Der var fem, der meldte sig til at prøve det. På Alkjærskolen har vi også fået 5 nye, der godt ville være læringsvenner. Ideen med projektet er at hjælpe elever og deres familie med at klare den daglige dosis træning af fx læsning, matematik, praktiske færdigheder, fysiske færdigheder, sprogtræning og cykling. Ud over træning af det omtalte giver mødet mellem eleven og den frivillige en bonus på det personlige plan, nemlig tid, omsorg og nærvær. Som frivillig læringsven får du mulighed for at bidrage med livserfaring og nærvær, og du er med til at bygge bro mellem generationerne. Du melder dig for et 8 ugers forløb, hvor du kommer på skolen 1 gang om ugen i 1 – 2 timers forløb. Her hjælper du et barn ad gangen med f. eks. højtlæsning, tabeltræning, skakspil eller sprogtræning på dansk, engelsk eller tysk. Jeg nævner det, for vi kunne godt bruge flere til dette arbejde. Så hvis du kunne tænke dig at prøve, så må du gerne henvende dig.
Uden de mange frivillige kunne vi ikke have gang i de mange aktiviteter vi har at byde på. Der skal her lyde en stor tak til dem, for det store og ulønnede arbejde de udfører. Efterhånden er det også blevet sådan, at det offentlige regner med, at vi ældre tager del i rigtig mange opgaver.
Jeg vil nu fortælle lidt om de mange aktiviteter, vi har kørende. I den forbindelse vil jeg takke udvalgsformændene for det materialer de sender vedr. deres aktivitet. Årsmødet vil blive for lang, hvis hver enkelt skulle på talerstolen for at aflægge sin beretning. Men beretningerne bliver gemt sammen med den øvrige materialer fra årsmødet.
Foredrag.Vi har her for nylig afsluttet vinterens 7 foredrag med en halvdagstur til Varde kaserne. Der var 88 personer som havde meldt sig til denne tur. Vi fik en rigtig spændende formiddag ud af det. Kasernens chef fortalte om stedet og den store arbejdsplads med ca. 1000 soldater og medarbejdere. Tilslutningen til foredragene har været lidt mindre end de foregående år.
Sangcafe.Der kommer mellem 90 og 100 deltagere til disse hyggelige formiddage, hvor Leif fortæller om en sangskriver eller komponist. Inden kaffen synger vi så de sange af den sangskriver eller komponist Leif har fortalt om. Efter kaffen er der sangønsker. I Lisbeth har vi en dygtig pianist, som rigtig kan slå tonen an. Lisbeth spiller også til foredragene, når der skal synges.
Suppecafé. Suppecafeen foregår søndag middag en gang månedligt i samarbejde med Medborgerhuset. Ensomme og enlige kan tilmelde sig til socialt samvær og hygge over et måltid. Der har ikke været så stor tilslutning, og det kan måske tages som et tegn på, at der ikke er så stort et behov.
Café Samvær.
Krolf. Det er nu 2. sæson der spilles krolf på banerne ved Holmelunden. De er efterhånden oppe på 25 deltagere, der spiller hver mandag og onsdag eftermiddag. Der er også tider tirsdag og torsdag aften, men det er eftermiddagene der trækker flest.
Udflugter og rejser.Sidste sommer planlagde vi 1 dagstur til Viborgegnen og en todagstur til Sydfyn og Rottefælden i Svendborg. Desværre måtte begge ture aflyses på grund af manglende tilslutning. Vores en-uges tur til Middelhavsområdet har efterhånden fået godt tag i vore medlemmer. I 2017 var der 50personer med på rejsen til Cypern, hvor vi havde en rigtig dejlig tur med sol og varme.
Biograf.Det kører også godt med ca. 90 i gennemsnit til forestillingerne. Der er 8 forestillinger med halvdelen før jul, og resten i den tidlige forår, når foredragene er afsluttet.
Bisidder. Siden sidste generalforsamling her i den lokale afdeling af Ældresagen har der ikke været nogen henvendelse vedr. hjælp fra bisiddere. Det kan på nogen måde virke uforstående, men vi lever jo i Vestjylland, hvor de ældre er mere selvhjulpne end så mange andre steder, og hvor man er forsigtig med at ” stikke næsen for langt frem”. Udvalgsformanden har nogle ideer om, hvordan vi kunne gøre mere, for at ordningen bliver mere kendt. Ældresagen tager kontakt med kommunen om oprettelse af en særlig (professionel) borgerrådgiver. Det er en ordning, der eksisterer i en række af landets kommuner. Det er en af de ting, vi skal tage fat på i det kommende år.
Seniordans. Danserne slutter dansen af den sidste fredag før påske. Dansen foregår på Ringkøbing skole, og de har haft en meget fin og tilfredsstillende sæson. Der er en stigende interesse for at være med i dansen. Det svinger mellem 25 og 35 dansere hver gang,og midtvejs får de deres medbragte kaffe og synger et par sange. De er meget tilfredse med forholdene på Ringkøbing skole.
Influenzavaccination. Det har vi de sædvanlige steder, nemlig Hv. Sande, Kloster, Tim, Lem og 2 gange i Ringkøbing. Antal vaccinationer er meget konstant omkring de 350 personer. Ved at stille mandskab til rådighed får foreningen et mindre beløb.
Motions- og besøgsvenner. Der er 8 personer som får besøg af en af vore frivillige. Der står 3 ældre på venteliste til at få en besøgs- motionsven, men vi mangler frivillige, så hvis I kender nogen, der kunne tænke sig at påtage sig opgaven, må I endelig sige til.
IT undervisning og åben datastue.It. afdelingen er opdelt i 3, nemlig undervisning, åben datastue og hjemmebesøg. Undervisning er der lidt faldende deltagere til. Der er dog gennemført undervisning i Windows 10 med 27 kursister fordelt på 3 kurser. Billedbehandling med 12 deltagere på 2 kurser. 3 iPad kurser med 15 deltagere. Vi har forsøgt med et Streaming kursus, og et Android kursus, men der er endnu ikke nok til at vi starter det op. Til åben datastue hver 14. dag kommer der i gennemsnit 3 personer, der får hjælp til computerproblemer. Vi har også haft en ordning med hjemmebesøg, men der er blevet en mindre til at hjælpe med de problemer. Det er som regel printer- og stationære PC problemer der bliver afhjulpet.
Trafikkursus. Det har vi hver andet år. Her i efteråret var der 13 personer til 2 eftermiddage med gennemgang af færdselstavler og almindelig kørsel på vejene. Der skulle have været et glatførekørsel på banen i Skjern, men det er ikke let at få en tid på banen, og da vi fik en tid her i januar, måtte vi aflyse p. g. af sne på banen. Ja det lyder mærkelig, men kørerlæreren mente, vi ville få for lidt ud af køre på glat bane.
Aflastning.Dette arbejde udføres af Menighedsplejen. Vi har det med i årsprogrammet, for at vore medlemmer kan se, at denne ordning findes.
Petanque.Denne aktivitet foregår på banerne ved Rofi, hvor der er 66 spillere, der har deltaget i rigtig mange af de forskellige turneringer og det daglige spil. Herning petanque klub har været på besøg, og de har nu fået et samarbejde i gang med denne klub.
Vandgymnastik.Damernes vandgymnastik ledes på skift af 3 ledere. Der er knap 50 tilmeldte, men det er godt de ikke kommer alle hver gang. 40 er max. der kan være i vandet på samme tid. De svømmer 30 gange i alt med halvdelen før jul og slutter hen i april.
På herresiden er der omkring 30 svømmere, og de svømmer, får kaffe og det skulle ikke undre mig, om ikke de ordner Danmarks og verdens situationen i saunaen bagefter.
Der har ikke været problemer med hensyn til ejerskiftet i svømmehallen her pr. 1. jan.
Handymand. Der er 3 mand, der deles om opgaverne. I 2017 har der været 24 opgaver. Det er 2 pr. måned. Der er dog også andre foreninger, der har det med på programmet. De første 2 mdr. af 2018 har der allerede været 7 opgaver. I Hv. Sande har vi også ordningen, men der er endnu ingen, som har brug for den hjælp.
Telefonkæden.Der sker ikke så meget i telefonkæden, hvor der er 3 borgere. Det går bedre i tryghedskæden hvor 7 personer selv kan bestemme, hvem de vil betjenes af. Det er hjemmeplejen, der henviser personer til ÆS. Det var måske en ide, at vi også fik dem til at henvise, når en borger kunne bruge en bisidder.
Cykelmotion.Havde en rigtig god sæson i 2017. Den 27. sept. var der afslutning i ÆS lokaler i Sundhedshuset hvor der var 29 med. Der er i gennemsnit 20 til 25 cyklister hver gang, dog lidt mindre, hvis det er regnvejr. Ruten er fra 20 til 25 km. lang. Dog har de lidt kortere rute i begyndelsen af sæsonen. De har det rigtig hyggelig, og så med en kaffepause.
Bridge. Der var 46 der spillede bridge i 2017, det er samme antal som forrige år. De spiller hver tirsdag i Aktivitetscentret Holmelunden.
Kontoret. Vort kontor i Sundhedshuset bliver brugt til alle vore kurser samt til diverse bestyrelses- og udvalgsmøder. Der er datastue hver anden mandag i lige uger. ÆS på landsplan lejer lokalet til IT kursus, når det skal afholdes i det vestjyske. Der er 2 kurser her i foråret.
Hjemmesiden. Vores webmaster gør et flot stykke arbejde med hjemmesiden. Vi er måske tilbøjelig til at glemme at give meddelelse til webmasteren, når der er nyt at fortælle om, eller nye arrangementer. Henning har fået en medhjælper, så de er to om opgaven. Jeg vil her opfordre vore medlemmer til at bruge hjemmesiden. Ud over nye tiltag, ligger der billeder og andet om diverse arrangementer, der har været.
Det Sker. 6 gange årligt får alle medlemmer medlemsbladet fra Ældre Sagen sammen med Det Sker. Vores lokalredaktør sørger for, at det aktuelle stof kommer med i bladet.
Årsprogrammet. Det er et stort arbejde at få bladet lavet sidst i juni. Der er mange aftaler der skal på plads inden, men så er det jo også gjort for resten af året. Vi synes selv, det er et flot blad vi får lavet, og vi lader en tak gå videre til bogtrykkeren. Vi vil også her sige tak til vore annoncører, som er med til at vi kan udsende bladet.
Økonomi. Det var meningen, vi kun skulle have balance i regnskabet, men vi må konstatere et større overskud i år. Vi må jo være for dårlige til at bruge penge, eller også er vi gode til at få søgt penge ved ÆS til en del af de nye aktiviteter, vi har sat i gang.
Tak til alle vore medlemmer der støtter op om de arrangementer, vi har. Det er dejligt, når I møder op. Det tager vi som tegn på, at vi har mange aktive seniorer i vort område. Der skal også lyde en stor tak til alle de 75 frivillige vi har i ÆS. For uden Jer ville meget arbejde rundt om i samfundet ikke blive gjort.
Jeg vil slutte med en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, for det gode samarbejde vi har her i bestyrelsen. Vore bestyrelsesmøder er altid om formiddagen, hvor vi starter med kaffe, rundstykker og så får vi en lille skarp for at klare hjernen.

Beretning om koordinationsudvalget, marts 2018

Koordinationsudvalget består af 2 repræsentanter fra hver af Ældre Sagens 3 lokalafdelinger i Ringkøbing–Skjern kommune. Formanden for den enkelte lokalafdeling er født medlem af koordinationsudvalget, vi sidste 3 udgør et lille politisk udvalg, der kikker lidt på Byrådets og Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger.
Er Ringkøbing–Skjern kommune en god kommune at blive gammel I?
Til det vil mange svare, ja det er den. Der er heldigvis mange ældre, der kan klare sig selv. Det er også sådan, at ældre, der har behov for personlig pleje, får en rigtig god pleje. Men desværre er det sådan, at personer, der har behov for praktisk hjælp, ikke får megen hjælp.
Det er ikke personalet i hjemmeplejen, der skal skydes på, det er politikerne, der har taget beslutningerne, og derefter har personalet sig at rette.
I den byrådsperiode, der sluttede pr. 1. januar, har den kommunale besparelse på den praktiske hjælp været på 57%, det vil sige, at over 300 ældre har fået frataget deres hjælp til rengøring, skift af sengetøj m.v. Der tages ikke meget hensyn til de skavanker, der kommer, såsom ødelagt ryg, sammenfald af lunger, svimmelhed, og jeg kunne nævne mange flere lidelser.
Eks. Et ægtepar,hvor den ene sidder i kørestol og ikke kan klare sig selv, - den anden ægtefælde er ikke rask, men skal selv sørge for al den praktiske hjælp. Er det rimeligt? Nej, men det er politisk bestemt, at sådan skal det være.
Der har været for meget fokus på økonomien og ikke så meget på det menneskelige plan.
I perioden fra sidste årsmøde i marts 2016 har koordinationsudvalget haft følgende aktivitet:
Der har været afholdt 4 møder i koordinationsudvalget. Møderne har været af koordinerende og administrativ art.
Der har været afholdt 2 møder med den tidligere formand for Social– og Sundhedsudvalget, og der har været afholdt et møde med den nuværende formand og næstformand for Social– og Sundhedsudvalget. Ved møderne er tidligere og fremtidig ældrepolitik blevet drøftet.
I forbindelse med udarbejdelse af de kommunale ældrepolitiske visioner har Ældre Sagen tilbudt at deltage i udvalgsarbejdet, men det havde ingen interesse
Der har også været afholdt 2 møder med formand og næstformand for Ældrerådet, Her har vi drøftet fældes holdninger og bekymringer.
Koordinationsudvalget har sendt bekymringsbreve til Regionen vedr. regionens forslag om den midlertidige lukning af røntgenafdelingen i Tarm.
I september måned afholdt Ældre Sagen et borgermøde med relation til det kommende kommunalvalg.
Der var indbudt 1 repræsentant fra hver af de lister, der var opstillet til valget. Der blev givet mange løfter. Løfter vi vil minde politikerne om.
Der deltog ca. 100 borgere i mødet.
Det var fortiden, så lad os se på fremtiden., Jeg tror på, at der vil blive ført en mere menneskelig ældrepolitik i den nuværende byrådsperiode, sådan at kravet om, at man skal være blind, dybt dement eller meget lammet og ikke have pårørende i nærheden for at kunne få praktisk hjælp, bliver slettet.
Der er åbnet op for et samarbejde, hvilket kan få betydning i forbindelse med fornyelse af såvel de ældrepolitiske visioner samt de kvalitetsstandarder, der skal gælde i denne byrådsperiode.
Vi har jo senere i dag muligheden for at spørge formanden for Social– og Sundhedsudvalget om fremtiden.
Det er så min sidste beretning, derfor vil jeg slutte med en stor tak for den tid, jeg haft denne opgave, det har været spændende. I koordinationsudvalget har vi ikke nået alt det vi gerne ville, men vi har nået meget.
Tak for ordet. (Bent Møller Jensen)

Dagen sluttede med besøg af formanden for Social– og Sundhedsudvalget Lennart Qvist.

Lennart Qvist

Sidst opdateret 02.09.2019