Foredrag og møder

Årsmøde

Kom og deltag i Ældre Sagens årsmøde i Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Lokalafdeling

Ringkøbing-Holmsland

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

11.03.2020 kl.15.00-17.30

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Beskrivelse

Dagsorden;


1.      Valg af dirigent
2.      Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse
3.      Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab. til udtalelse
4.      Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5.      Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet
6.      Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
7.      Valg af suppleanter for 1 år
8.      Eventuelt


Efter generalforsamlingen underholdning ved Klipfisker trioen der spiller og fortæller.  Endvidere serveres kaffe, mødet slutter med suppe, øl, vin eller vand.