Foredrag og møder

Årsmøde - UDSAT

Kom og deltag i Ældre Sagens årsmøde i Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Lokalafdeling

Ringkøbing-Holmsland

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

10.03.2021 kl.15.00-17.30

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Beskrivelse

ÅRSMØDET ER UDSAT PÅ GRUND AF COVID-19


Foreløbig Dagsorden;


1.      Valg af dirigent
2.      Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse
3.      Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab. til udtalelse
4.      Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5.      Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet
6.      Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
7.      Valg af suppleanter for 1 år
8.      Eventuelt


Mødet er uden tilmelding og kun for medlemmer.