Foredrag og møder

Årsmøde 2021 for Ældre Sagen Ølstykke

Årsmøde 2021 afholdes onsdag den 2 juni 2021 i festsalen under Ølstykke Bibliotek Østervej 1 3650 Ølstykke.

Lokalafdeling

Ølstykke

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

02.06.2021 kl.19.00

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

festsalen under Ølstykke Bibliotek Østervej 1 3650 Ølstykke

Beskrivelse

Dagsorden ifølge vedtægter.


1.      Valg af dirigent


2.      Beretning om bestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse


3.      Forelæggelse af bestyrelsens regnskab til udtalelse


4.      Orientering om bestyrelsens fremtidige virke


5.      Indkomne forslag som skal være formanden i hænde senes 14 dage før mødet


6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år


7.      Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år


8.      Eventuelt


 


HUSK medlemskort