Andet

Bisidder

En bisidder er med til at lytte, støtte og skabe tryghed. Bisidderen kan fx være med ved kontakt til læge, sygehus, hjemmepleje, kommune, bank, skifteretten eller andet, der er vigtigt for dig. Bisidderen er frivillig og har tavshedspligt.

Lokalafdeling

Nordals

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Ring og få en aftale
kl. 08.00 - 16.00

Tilmelding

Anna Elisabeth Aagaard, 26 17 35 03, Mail bisidder@aesnordals.dk

Mødested

efter aftale

Beskrivelse

ÆLDRE SAGENS FRIVILLIGE BISIDDERE ER EN DEL AF DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. DU KAN HER FINDE VIDEN OG VÆRKTØJER TIL DIT VIRKE SOM FRIVILLIG BISIDDER
I Ældre Sagen er en bisidder en person, som hjælper andre mennesker i vanskelige situationer. Det kan fx være, når de skal til lægen, til møde hos kommunen, eller skal visiteres til hjemmehjælp. En bisidder er et par ekstra øjne og ører, og er med til at skabe tryghed for personen ved at være med.


Som bisidder skal du kunne rumme andre mennesker, være i stand til at lytte og kunne sætte dig i deres sted. Det er også vigtigt, at du er i stand til at forblive neutral.


Som bisidder har du en rolle at spille før, under og efter mødet.


Før mødet kan du hjælpe personen med at forberede sig til mødet.
Under selve mødet kan du hjælpe med at få sagt de ting, han/hun gerne vil sige og sikre svar på de spørgsmål han/hun har, ligesom du kan hjælpe med at huske, hvad der bliver sagt, ved at tage noter undervejs.
Efter mødet kan du hjælpe med at følge op på, hvad der blev sagt og give overblik over, hvilke handlemuligheder personen nu har.
En bisidder medvirker til, at personen føler sig set, hørt og forstået i mødet med det offentlige/en instans. Og at personen oplever, at hans/hendes sag er blevet sagligt og grundigt behandlet. En bisidder i Ældre Sagen er ikke en advokat eller rådgiver.


Som bisidder i Ældre Sagen kan du altid kontakte de professionelle rådgivere i Ældre Sagens Rådgivning, hvis du har behov for at drøfte et vanskeligt spørgsmål, er i tvivl om det er en sag som du skal påtage dig, eller noget helt tredje. Du kan få kontaktoplysninger til rådgiverne fra din kontaktperson eller ved at kontakte Ældre Sagens sekretariat.