Nye Corona-retningslinier

Efter at have fået de nye Corona-restriktioner er vi i bestyrelsen for Ældre Sagen Møn-Bogø kommet frem til følgende:

De nye retningslinjer for at inddæmme pandemien søger at skabe balance mellem hensynet til på den ene side de gode fællesskaber, der forebygger social isolation og fysisk deroute, og på den anden side at undgå smittespredning.
Vores opgave er derfor at fastholde vores netværk  – og gerne at udbygge dem – samtidig med, at vi respekterer de aktuelle regler. Det gør vi på de nedenstående måder. Kommer du på andre måder, som kan forebygge ensomhed og social isolation – og ligefrem kan være til berigelse for andre – så sig til, tak.

 

For Ældre Sagen Møn-Bogø har især 2 nye regler indflydelse på vores aktiviteter:
1) det lille forsamlingsforbud på 50 personer er nedsat til 10 – og
2) mundbind eller visir er påbudt i fællesområder.
Det betyder følgende:

 

De fleste aktiviteter i Huset kan fortsætte uden de store ændringer, blot må der maksimalt være 10 personer forsamlet. Holdene i Huset er på færre end 10 deltagere (inkl. tovholderen), der er sørget for sprit – og hvis bare tovholderen husker de nye rutiner med afspritning af alle kontaktflader i lokalet – og mindst 1 meters afstand mellem næsetipperne – så kan aktiviteten gennemføres.
Ved ankomsten til huset – og når man bevæger sig rundt i huset – er mundbind påbudt. Det er frivilligt at bære det, når man sidder ned. Tovholderen skal ikke bære mundbind i lokalet, blot man er 2 meter fra sine deltagere.
Flere hold har samme starttidspunkt som andre hold. Hvis tovholderen skønner, at belastningen på fællesområderne (gang, køkken og toilet) er for voldsom, så kan man aftale med sit hold at møde f.eks. 15 min. før eller efter det sædvanlige mødetidspunkt.

 

Alle øvrige socialt orienterede aktiviteter og praktisk hjælp kan fortsætte i uforandret omfang.

 

Yrsas 2 store Motionshold er aflyst i 4 uger. Planen er, at hold 1 mødes igen i uge 48 og hold 2 mødes i uge 49, mens desværre må juleafslutningen aflyses.

 

Kirsten A´s mange vandgymnastikhold er aflyst indtil videre. Der kommer meddelelse, når holdene kan starte igen.

 

Pigekammeret og Herreværelset kommer desværre til endnu engang at se tiden an. Vi håber på bedre tider.

 

Udendørs aktiviteter (Krolf, Petanque, gåture etc.) bliver ramt – igen af reglen om maks. 10 personer på samme tid. Eneste andet krav til deltagerne er at holde passende afstand til andre.

Enkeltstående arrangementer
Kulturministeriet anbefaler at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål, og der må maksimalt være 10 personer til stede til et arrangement eller en aktivitet.
Vi kan ikke styre det samtidige antal deltagere i Danmark Spiser Sammen-arrangementet på Store Torv den 4.11. kl. 13-15, og vi forventer langt flere end 10 til arrangementet på Teaterhøjskolen Rødkilde den 11.11.2020.
Så desværre kan ingen af disse aktiviteter kan gennemføres på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen for Ældre Sagen Møn-Bogø beklager meget de ulemper, som disse restriktioner medfører, men vi ved også, at vi alle sammen via hvert vores bidrag er med til at formindske risikoen for smitte.

Det er som bekendt desværre sådan, at risikoen for komplikationer af Corona-sygen er større, jo ældre man er – og jo flere skavanker, man har pådraget sig gennem livet. Så vi håber, at vi med disse forholdsregler kan være med til at beskytte vores udsatte borgere samtidig med, at risikoen for social isolation og ensomhed reduceres mest muligt.


Giver dette anledning til kommentarer, så kontakt gerne et medlem af bestyrelsen.


På Bestyrelsens vegne

Stig Ryhl

Formand

Ældre Sagens lokalafdeling Møn-Bogø

Sidst opdateret 27.10.2020