Demensaflaster

Få en pause, hvor en anden tager over et par timer om ugen i hjemmet.

For mange pårørende til demensramte er en aflaster et lyspunkt i hverdagen. En pause, hvor en anden tager over et par timer om ugen i hjemmet. Det giver ekstra tryghed og trivsel for alle parter i familien. En aflaster kan også være en god støtte for dig som pårørende.

Få dig en frivillig aflaster eller besøgsven, så du trygt kan gå hjemmefra og tage på indkøb, få frisk luft, mødes med venner og veninder eller deltage i en fritidsaktivitet. En aflaster kan være netop det åndehul, du har brug for.

Du aftaler selv med aflasteren eller besøgsvennen, hvordan besøgene bedst foregår med størst mulig tryghed for alle parter. Aflasteren kommer normalt et par timer om ugen for at hyggesnakke, gå ture med den demensramte - eller hvad I nu har aftalt. Du kan også bede en aflaster om at tage med til en stor familiebegivenhed som et bryllup, en barnedåb eller en rund fødselsdag.

En aflaster er frivillig i Ældre Sagen. Aflasteren har tavshedspligt og har deltaget i Ældre Sagens kurser om demens og har derfor særlig viden og respekt for både demensramte og pårørendes situation. Frivillige aflastere kan også være personlige hjælpere og besøgsvenner for demensramte på ældrecentre/aktivitetscentre ved f.eks. fællessang, motion, musik samt cafemøder o.l. for pårørende.

Sådan får du en demensaflaster

Først får du en god snak med lederen af de frivillige demensaflastere for at I sammen kan finde ud af, hvordan besøgene kan få et trygt og hyggeligt indhold.

Kontakt Bente Jørgensen, 20 83 69 62, bente.joergen@stofanet.dk (tirsdage-torsdage kl. 8-9).

Sidst opdateret 13.10.2019