Bisidder

Det er en en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.

Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.

Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

Bisidder/seniorvejleder - En ven i nøden

Hvad er en bisidder/vejleder?

En bisidder/vejleder er en person, der lytter og yder dig praktisk og moralsk støtte i sager, som er vigtige for dig.
Det kan dreje sig om
* kontakt til socialforvaltningen herunder visitation om personlig pleje og praktisk bistand m.m.
* besøg i banken
* forsikringsspørgsmål
* kontakt til skifteret
* besøg hos læge
* besøg på sygehus
* kontakt til Skat
* boligselskab
* klage over afgørelse
* hvad betyder det, der står i skrivelse fra myndigheden?
* og andet der er vigtigt for dig, eller som du er utryg ved.

Hvad kan en bisidder/vejleder gøre for at hjælpe dig?

En bisidder/vejleder er en person, der støtter dig i situationen, hvor du er usikker.
* som vil hjælpe dig med at få klarhed på, hvad problemet drejer sig om
* som vil hjælpe dig med at tage handling på situationen
* som vil deltage i en samtale, du ikke er tryg ved at tage alene
* som vil hjælpe dig med på forhånd at få samling på, hvad du skal huske at sige og spørge om, og som vil overvære samtalen sammen med dig
* som kan tale for dig, hvis du ønsker det
* som vil hjælpe dig med bagefter at gøre op, hvad der kom ud af samtalen
* som vil hjælpe dig med evt. klage over afgørelse.

 Bisidderen/vejlederen er

* ikke sagsbehandler
* ikke erstatning for en advokat eller ekspert
* ikke den der træffer beslutninger for dig

Bisidder/vejleder – En ven i nøden – hvem er vi?
Vi er frivillige og engagerede mennesker i en moden alder og med megen livserfaring, som gerne vil hjælpe dig.

Kontakt Erik Jørgensen, 60 62 54 41, erikrivi@gmail.com

Ældre Sagens tilbud om frivillig bisidder/vejledningshjælp er gratis.

Sidst opdateret 02.09.2019