Ældre Sagen Middelfart

Teglgårdsparken 17, Middelfart
Kontortid hver onsdag kl. 10-12
Pga. COVID-19 holder kontoret lukket indtil videre.. Vi åbner igen, når der kommer nye retningslinjer.
rådhus
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig.