Brug vågetjenesten

Kender du et menneske, som har brug for omsorg i de sidste timer af sit liv? Vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær.

VaagetjenestenDet kan du bruge vågetjenesten til

Vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær. Den frivillige sidder i værelset hos den døende og opfylder behov for tavshed, samtale, læsning eller sang og tilkaldelse af hjælp.

Vågetjenesten kommer både i private hjem og på plejecentre i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Den frivillige kan yde støtte, når pårørende har brug for aflastning, ikke kan være tilstede eller hvis der ingen pårørende er. Vi kan max. dække 3-5 døgn.

Alle kan benytte vågetjenesten. Det er gratis, og man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Vågetjenesten i Mariagerfjord er et team der dækker hele kommunen.

Kontaktpersoner:

Tove Thulstrup Pedersen, tthp.72@pedersen.mail.dk

Grethe Mikkelsen, mikhobro@hotmail.com

træffes bedst mellem 8 og 15 på 61 29 18 17.

 

Læs: Mere-om-vaagetjenesten

 

 

 

Sidst opdateret 02.09.2019