Fra årsmødet 2019

Stort fremmøde til Ældre Sagen Mariagers årsmøde

Ældre Sagen Mariagers årsmøde i begyndelsen af marts var særdeles velbesøgt. Ca. 90 var mødt op i Klostersalen i Mariager.

Medlemstallet går støt fremad og er nu på ca. 1200. Det er ganske flot for mariagerområdet.

Antallet af frivillige er ca. 50, især inden for det social/humanitære område. Men der kan sagtens bruges flere. Måske var det noget for dig eller én i din omgangskreds, så giv et puf.

Bestyrelsen efterlyste forslag til aktiviteter. Der kom et forslag til sund spiseklub og lette, ikke forpligtende gåture en gang om ugen.

Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer som var på valg og som ny suppleant valgtes Susanne Gommesen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Lene Lundsgård som formand, Erik Jensen som næstformand, Inger Røien som sektretær, Else Justesen som kasserer og Lauge Prip, Ole Guldberg samt Karl Peter Uldahl som bedstyrelsesmedlemmer.

Årsmødet afsluttedes med smørrebrød og god snak.

 

Her finder du  Formandens beretning

 

Sidst opdateret 02.09.2019