Vi mangler besøgsvenner

Vil du som frivillig være med til at gøre en ekstra indsats over for en ensom eller sårbar ældre.

Besøgsvenner

Vi efterlyser besøgsvenner. Besøgstjenesten er en af Ældre Sagens største og ældste frivillige sociale aktiviteter. Besøgstjenesten har udviklet sig og er knopskudt gennem årene og den har i dag antaget mange former og retninger. Besøgsaktiviteter bidrager til at styrke og udvikle indsatsen over for ensomme og sårbare ældre, som ellers ville være alene og uden muligheder for at få hjælp til at komme ud af egen bolig. Uden denne hjælp vil de blive ensomme og isolerede i deres bolig. Der er flere måder frivillige kan være i besøgsaktiviteter på og ligeledes mange måder, man kan være besøgsven på i Ældre Sagen. Det kan være nogen, der mødes og spiser sammen eller laver andre aktiviteter sammen, hjælpende hænder, gå med venner, Cykel-venner, skubbere og mange andre former for fællesskaber. Vil du som frivillig være med til at gøre en ekstra indsats, så henvend dig til Else Justesen, telefon 51 92 41 90 eller Inger Røien, telefon 51 70 71 46 og få yderligere information.

 Få mere inspiration her

 

Sidst opdateret 27.01.2020