Andet

Advokatrådgivning

Gratis advokatbistand

Lokalafdeling

Lemvig-Thyborøn-Harboøre

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

Lige uger
Torsdag kl. 15:00 - 16:00

Tilmelding

Mads Østergaard, tlf. 97822287, mobil 61750253

Mødested

Advokaterne Møller & Toft, Havnen 23

Beskrivelse

I samarbejde med advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft, Havnen 23, Lemvig, ydes juridisk rådgivning torsdage i lige uger fra kl. 15 til 16.


Rådgivning om f.eks. arv, testamente, ægtepagt og bodeling er gratis for medlemmer af Ældre Sagen.


Ønskes herefter yderligere juridisk rådgivning/bistand, betales sædvanligt advokathonorar.


Reservation af tid mm aftales med Mads Østergaard