Andet

Bisidder

Du kan få hjælp til kontakt til f. eks. kommune, læge og sygehus. En frivillig er din "medlytter" og støtte, der er ligestillet med dig. Bisidderen har tavshedpligt.

Lokalafdeling

Ledøje-Smørum

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Alle uger

Tilmelding

Birgit Nielsen, tlf. 44 97 42 88, birgitni@hotmail.com Eva Petersen, tlf. 26 74 52 02, eva.sonny@os.dk

Beskrivelse

Du kan få hjælp til kontakt til f. eks. kommune, læge og sygehus. En frivillig er din "medlytter" og støtte, der er ligestillet med dig. Bisidderen har tavshedpligt.