Foredrag og møder

Årsmøde 2020

Årsmødet er lokalafdelingens generalforsamling med beretning, regnskab, budget og valg til lokalafdelingens bestyrelse. Til mødet vil der foreligge dagsorden og godkendt regnskab. Lokalafdelingen byder på kaffe, brød og hyggeligt samvær.

Lokalafdeling

Ledøje-Smørum

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

0

Hvornår

08.03.2020 kl.14.00-16.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Kulturhuset, Flodvej i Smørum

Beskrivelse

Interesserede, der som kunne tænke sig at indgå i lokalafdelingens arbejde bedes kontakte Jørgen Storm, tlf. 29 27 96 02 eller via mail stormto@hotmail.com