National beretningsindsamling

Nationalmuseet har påbegyndt en national beretningsindsamling fra disse mærkelige dage med corona for at dokumentere befolkningens oplevelser og tanker under corona-epidemien. Som et vidnesbyrd til Danmarkshistorien, og du kan bidrage med din historie.

Nationalmuseet har tidligere lavet store landsdækkende indsamlinger – blandt andet i 1992 og 2017, hvor de indsamlede dagbøger fra hverdagen en dag i september. Der er ca. 60.000 dagbøger i deres arkiv, og en del af besvarelserne er skrevet af ældre. 

Corona-indsamlingen på Nationalmuseet har tre formål:

  1. At sikre bevaring for eftertiden af erindringer og refleksioner om denne særlige tid - især om hverdagsliv, færden i det offentlige rum, fællesskaber, selve corona-sygdommen og en fremtid efter corona.
  2. At stille beretningerne til rådighed for eksterne forskningsprojekter, der på kort og mellemlangt sigt kan bidrage til en bedre forståelse af menneskelige handlemønstre og til erfaringsbaserede løsninger og et styrket beredskab overfor fremtidige krisesituationer.
  3. At udvikle forskning og formidling om indsamlingens temaer set i et langt kulturhistorisk perspektiv; at give perspektiv på krisen.

Indsamlingen er baseret på en digital platform, som du kan uploade sin beretning på; og på en spørgeliste, der er tænkt som inspiration for folks beretninger.

Projektet bygger videre på Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, der siden 1940 har indsamlet beretninger om hverdagsliv. Der er 40.000 beretninger her om alt fra æggesamling og husbyggeri, til livets gang og dragtskik.  Tidligere var det konkrete arbejdsopgaver eller højtider der var i centrum, på det sidste har det eksempelvis været dagbøger – som omtalt ovenfor, livet almennyttige boliger og brød der er blevet spurgt til. Nu er det corona. Det er stadig hverdagen, de på museet især interesserer os for – nu en hverdag, der er vendt op og ned på. 

De tilstræber så bred og repræsentativ en undersøgelse som muligt, og der er åbnet op for, at folk kan sende deres besvarelser i mange medier – video, foto, tekst, lyd.

Der er tale om et koordineret, bredt samarbejde med bl.a. Medicinsk Museion, Dansk Folkemindesamling, Rigsarkivet samt Københavns Universitet, Århus Universitet, ITU og DTU. 

Museumsinspektør Anne-Mette Marchen Andersen udtaler: 
"Det er vældigt interessant med netop de beretninger, der kommer fra ældre. For nyligt lavede vi en mindre undersøgelse i 100 dagbogsberetninger fra de to dagbogsindsamlinger. Det var meget tydeligt i de besvarelser skrevet af ældre, at livsvilkår og dagligliv har ændret sig betydeligt for den ældre del af befolkningen på de 25 år, der er mellem de to dagbogsindsamlinger. Det var meget spændende. Netop de vilkår der er gældende for ældre i denne tid, gør gruppen særlig interessant – det er nogle svære balancegange, overvejelser og bekymringer der gør sig gældende og jeg håber at I vil have lyst til at åbne for at nogle af jeres medlemmer vil få øje på muligheden for at fortælle om deres oplevelser, som en del af Danmarkshistorien anno 2020.

Vær med i indsamlingen HER

Sidst opdateret 07.01.2021