Vigtigt!! - Vaccination mod lungebetændelse - Se desuden meddelelse fra formanden.

I forbindelse med Covid- 19 epidemien.
Startes d. 22.04.20, en gratis vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse). Den tilbydes: beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre over 65 år, som har forhøjet risiko for denne invasive lungesygdom på grund af kroniske sygdomme.

Man tilbyder særligt udsatte grupper gratis vaccination, for at beskytte den og for at reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt af andre alvorlige infektionssygdomme under Covid- 19 epidemien.
Man kan blive vaccineret hos egen læge eller hos Danske Lægers Vaccinationstjeneste, Gl. Lyngvej 2, Køge. Tlf: 7799 7799.

For ældre, som ikke er i risikogruppen starter vaccinationsprogrammet til efteråret sammen med den årlige influenza-vaccination.

Meddelelse fra formanden.
Iflg. denne vil de udendørs aktiviteter blive genoptaget efter 1. juni.

Lokalbestyrelsesmedlemmer konstitueret 2019

Formand                 Jens Nyborg                  30316875 /  fm.koege.259@aeldresagen.dk

Næstformand        Jonny Jarndorf             26743313 /  jarndorf@mail.dk

Kasserer                  Steen Hansen               61691299 / masgreve42@gmail.com

Ældrepolitik            Hanne Rentoft            56570060/20119860 / hanne.rentoft@mail.tele.dk

Sundhedspolitik     Jeanne Mathiesen      30203450 / jeannesegen@yahoo.dk

Bisidder                   Lone Palle                     20329226 / l.palle@godmail.dk

Medlem                   Alf Olsen                       56653406/20498301 / alf.helga@info.dk

Medlem                   Lisbeth Svenningsen 41616183 / lisbeth4600@gmail.com

Medlem                   Grethe Gorm Larsen  56650337/25561981 ggl34@webspeed.dk

1.suppleant            Annie Wuust Jensen   22940432 / ajjensen@webspeed.dk

2.suppleant            Kirsten Nielsen            60924835 / kirstenkaempe@icloud.com

Sekretær                 Kate Christensen        24473986 / kate101@live.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                              

Sidst opdateret 26.11.2020