Meddelelser fra Ældresagen Køge

(Foto fra Køge Havn 1885)
(smukt foto fra Køge Havn 1885 med 3 skonnerter fortøjet på nordre havnekaj, i baggrunden den altdominerende kirke)