Andet

Samværscafe - en cafe for demente og deres pårørende

En cafe for alle, der er berørt af demenssygdom. Der bliver taget hånd om de demensramte med spil, hygge, sang, grill, bowling eller lignende. De pårørende vil have mulighed for at tale sammen i enrum. En konsulent vil være til stede de fleste gange. Vi har naturligvis tavshedspligt.

Lokalafdeling

Kjellerup

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

1. mandag i måneden
kl. 15.00 - 17.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Kontaktperson: Else Trier, 23 27 28 31.

Mødested

Plejecenter Sandgårdsparken, Kjellerup.

Beskrivelse

Vi er frivillige fra Ældre Sagen, der alle har deltaget i diverse kurser.