Underholdning

Cafe "DET GODE LIV"

Cafeen med det gode selskab. Som noget nyt veksler stedet mellem Aktivhuset og Plejecenter Fjordly. Program er lagt på biblioteket og i Aktivhuset. Se også under Det sker i aviserne. Sidste Café før sommerferie: 29. maj. Tovholder: Allis Kristiansen, 27 34 96 78.

Lokalafdeling

Kerteminde

Hvem

For alle

Pris medlemmer

10 kr., For kaffe/te med brød. Husk kop m.m.

Pris ikke medlemmer

10 kr., For kaffe/te med brød. Husk kop m.m.

Hvornår

Lige uger
Fredag kl. 14:30 - 16:30

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Aktivhuset Vestergade 98 eller Fjordly Borgmester Hansensvej 7, Kerteminde.