Sprog, film og litteratur

Læsekreds 2

Lokalafdeling

Kalundborg

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

1. første onsdag i måneden
kl. 14.00 - 16.00
Venteliste

Tilmelding

Birthe Hansen, 24 24 67 16.

Mødested

Infobutikken, Lindegade 3, Kalundborg.