Covid-19 stramninger. 26. oktober 2020

Forsamlingsforbuddet nedsættes fra 50 til 10 personer. Dette opfattes af bestyrelsen, som en udfordring for en stor del af ældresagens aktiviteter.

Vi står over for en udfordring, vores kernegruppe af medlemmer er i den ældre ende, og dermed i risiko gruppen, hvis de bliver ramt af Covid-19. 

Som udgangs punkt lukker vi derfor ”alt” ned resten af året , hvor det kan forventes at over 10 personer deltager!

 • Alle cafeerne lukkes indtil videre
 • Spise sammen arrangementet, i uge 46 aflyses
 • Medlemsmøder aflyses
 • Udflugter aflyses
 • Herreværelset aflyses
 • Dameværelset aflyses
 • Temamøde aflyses

Forsamlings forbuddet gælder i første omgang i 4 uger frem til 23 november 2020. Udviklingen efter den 23. november kender vi ikke. 

Hvis der fremkommer lempelser i forsamlingsforbuddet, vil bestyrelsen tage oplysningerne op til fornyet overvejelse for vores aktiviteter.

Aktiviteter som kan gennemføres, hvis forholdene tillader det, med max 10 personer:

 • Undervisning, (sprog og IT)
 • It cafe, og ene undervisning
 • Besøgsvenner
 • Kortspil.           

For cykel- og gå- holdet, gælder forsamlingsforbuddet med 10 også, men; man kan måske dele sig op i to/flere hold a 10 personer.  Øvrige tilbud til vores medlemmer, med under 10 deltagere, kan forsætte hvis lokalerne gør det muligt. 

Ishøj Kommune holder foreningshuset på Vejlebrovej 45 B åbent! 

Bestyrelsen vil arbejde videre i håb om, at vi starte op på fuld kraft fra januar 2021.
Vi forventer at sende et nyt blad på gaden i midten af december.

Vigtigt! Følg løbene med på hjemmeside www.aeldresagen.dk/ishoej.

Følg også udviklingen og debatten på facebooksiden  ældresagenishøj.

På bestyrelsens vegne, Per Nørskov

 

Sidst opdateret 07.12.2020