Befordringsmuligheder - nogle gode råd

Har du brug for befordring til en aktivitet, kan du her se nogle af dine muligheder.

 1. Rejsekortet
  Hvis du er pensionist og kan bruge bus eller tog, så er rejsekortet en god mulighed.
  Du skal normalt bestille et personligt Rejsekort. Vejledning om personligt rejsekort som pensionist kan du finde her:  https://www.rejsekort.dk/Hjaelp/Hvem-skal-rejse#Pensionister
  Eller du kan kontakte kundeservice for hjælp på telefon 70 11 33 33
 2. Flextrafik
  Flextrafik er kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik. 
  Her kan du bruge Flextur eller Flexbus. 
  Læs mere på: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/

  Flextur
  En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen eller besøg hos venner.
  Du kan bestille Flextur på tlf. 87 40 83 00 (tast 2) kl. 7.00 - 20.00 alle dage.

  Flexbus
  En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider i køreplanen. I din køreplan kan du se, om der kører en Flexbus på din rute. Flexbus er markeret med en telefon i køreplanen. Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn. Der kan være andre med på turen. 
  Du kan bestille Flexbus på tlf. 87 40 83 00 (tast 3) kl. 7.00 - 20.00 alle dage.
 3. Kørsel efter bevilling

  Kørsel til læge, speciallæge og sygehus 
  Er du pensionist og af helbredsmæssige årsager ude af stand til at benytte offentlig transport eller kommunens gratis busser, kan du søge om fribefordring til læge og til nærmeste øjenlæge, hudlæge, øre-/næse-/ og/eller halslæge.
  Kørsel skal bevilges efter ansøgning. Find ansøgningsskema her eller få hjælp på borgerservice.
  Har du en bevilling kan du bestille kørsel senest kl. 13.30 dagen før du skal køres på tlf. 9960 4000 

  Handikapkørsel
  Det er muligt, at søge handicapkørsel til selvvalgte aktiviteter, f.eks. familiebesøg, indkøb og lignende. Du skal ansøge kommunen om bevilling. 
  Find ansøgningsskema her eller få hjælp på borgerservice.

Sidst opdateret 19.11.2020