Vejen til en mandeaften

Vejen frem til en mandeaften i Ældre Sagen?

Ser man tilbage i tiden - har man nok i ny og næ tænkt tanken, hvor bliver det dejligt når man bliver gammel og kan få sin pension og dermed friheden til at råde over egen tid.

Efterhånden som årene er gået og tiden til pensionen nærmerede sig, begynder bekymringerne også at melde sig, for arbejdslivet har jo mange aspekter ud over indtjeningen, her tænker jeg over ens egen udvikling, de sociale aspekter på godt og ondt og endelig også den fornemmelse - ens egen virke nyttede.

Nu da den 3. alder er nået og helbredet er fornuftig, det gælder jo heldigvis for mange - indser man, at det - at sætte sig i gyngestolen og sætte sig til at gynge nok ikke er livet fremadrettet, der er vi heldige, at der er mennesker med overskud som tilbyder en række tilbud på aktiviteter, her kan jeg i høj grad fremhæve Ældre Sagen.

Ældre Sagen udbyder efter min opfattelse tilbud som kan dække alles behov og ønsker, hvad enten det drejer sig om rådgivning og sociale aspekter, helse området, rejser både national og international, lokale arrangementer både for par, enlige eller som kvinde- eller mandearrangementer, ja endda Ældre Sags rabatter på udvalgte områder ved køb af varer og oplevelser.

Min hustru og jeg har været medlem af Ældre Sagen gennem flere år, egentlig uden at udnytte nogle af de tilbud som Ældre Sagen har udbudt, men i 2016 læser min hustru om mandeaften i Ikast avis, hun foreslog om ikke det var noget for mig.

Men spørgsmålet var jo, hvad var en mandeaften….

En mandeaften består af en flok modne mænd som nærmer sig, eller har nået den 3. alder, nogle har forladt arbejdsmarkedet, andre har en større eller mindre tilknytning endnu og så er der dem der stadig er fuld tid og stadig aktive på arbejdsmarkedet, men et er fælles - alle er friske på nye oplevelser og social samvær.

En mandeaften kan have fokus på forskellige områder, men typisk med relationer til produktion og fremstilling, innovation, men også procesindustrien, serviceydelser og samfundsfunktioner, hvor sanserne bliver pirret på nysgerrighed, samt visuel benovelse, lyd oplevelse, sanse oplevelser eller smags oplevelse.

Selvom man er nået til senior alderen, er det jo ikke ens betydende med, man ikke gerne vil fortsætte med at følge med i samfundsudviklingen og virksomhedernes produktionsformer og ikke mindst den nye teknologi som indføres løbende, derfor er det jo også fantastisk at dørene åbnes for os - hos virksomhederne når vi spørger, om vi må komme ind og få historien og se hvordan der arbejdes i dag.

Hvor kommer jeg så ind i det hele – det var til Ældre Sagens årsmøde i 2017?

Jeg kom i snak med formanden for Ikast afdelingen Hans Peder Nielsen og under den snak fik vi aftalt - jeg skulle være tovholder på mandeaften, efter Per Villumsen som kom ind i bestyrelsen denne aften - med ældrepolitik som område, endvidere underviser han i engelsk, derfor manglede Ældre Sagen en til at tage imod tilmeldinger til mandeaften og her i 2018 har jeg været ude at lave aftaler, en spændende opgaver og ikke mindst når folk bakker op om det.

Til sidst skylder Ældre Sagen virksomhederne og myndighederne stor tak, fordi de vil tage imod os, hvad enten det er en fælles aften med vores fruer eller rene mandeaftener.

Laurids Harch Lauridsen

Tovholder

Sidst opdateret 24.09.2019